Workinlot

Şirket Profili

Anadolu Efes 6 ülkede operasyonları, 21 tane bira üretim tesisi ve 100den fazla markası bulunan, Avrupa’nın 5nci, dünyanın 9ncu en büyük bira üreticisidir. Halka açık olan firmanın ana hissedarları Anadolu Grubu ve ABInBev’dir. Anadolu Efes ayrıca dünyanın en büyük 10ncu Coca Cola şişeleme operasyonu olan CCI’ın çoğunluk hissedarıdır.

Fırsat

Anadolu Efes yakın zamanda strateji çalışmalarını tamamlamış ve bir sonraki yıl için 3 ana inovasyon odak alanını belirlemişti. Bu odak alanlarından “ev dışı tüketim deneyimi”, girişim etkileşimlerinde değerlendirilmek üzere seçildi. Programın bir diğer hedefi de şirket içinde süregelen inovasyon ve kurum içi girişimcilik faaliyetlerine farkındalık ve motivasyon sağlamak olarak belirlendi.

Yaklaşım

Amacımız olan, 8-12 girişimin sahne aldığı ve çözüm önerilerini şirket yöneticilerine sunduğu, kurum içi sunum gününü göz önüne alarak, geriye doğru 5 adımlık bir yaklaşım geliştirdik:

  1. Ev dışı deneyim yöneticileri ile 1-1 görüşmeler ile fırsat havuzunun daha iyi anlaşılması
  2. Yerel ve yurtdışı girişimleri belirlemek için masa başı araştırmalar ve girişim tarama
  3. Önden tespit edilmiş girişimlerin hedefleneceği ve başka girişimlerinde başvuru yapabileceği 3 haftalık bir çağrı dönemi
  4. 4 haftalık değer önerisi ve sunum hızlandırma ile devam edecek şekilde başvuruların değerlendirilmesi ve seçim
  5. Kurum içi sunum günü

Görevler ve Önemli Adımlar

1-1 görüşmeler ve masa başı araştırmalarda toplanan içgörüler sayesinde, fırsat alanını aşağıdaki 6 kategoride özetleyebildik:

  • Ürün Kalitesi ve Tazelik
  • Mükemmel Servis
  • Publarda İçerik ve Dijital Çözümler
  • Pub Tasarımı
  • Oyunlaştırma

Bu kategoriler ayrıca girişimlerin ürün ve servislerini açık inovasyon programına uygun şekilde konumlandırabilmeleri için girişim çağrısında da kullanıldı. Her kategori girişimlerin değerlendirmesi, seçilmesi ve hızlandırılmasına destek olması için daha detaylı kırılımlara ayrıldı.

Platform üyelikleri ve önemli kuluçka ve hızlandırma ortaklıklarımı kullanarak, 1000’in üzerinde girişimi değerlendirip, 144 girişimlik bir uzun liste oluşturduk.

Girişim çağrısına 88 başvuru oldu. 37 girişim Anadolu Efes takımı ile birlite değerlendirildi. Girişimler, veri tabanlı araştırma, sosyal ve eğlence platformları, sadakat, menu ve sipariş çözümleri, sürdürülebilirlik, lojistik, media, sağlık, donanım gibi farklı arka planlara sahipti.

7 girişim yüksek katılımlı bir kurum için sunum gününe davet edildi ve her biri Workinlot ve Anadolu Efes inovasyon ekibi tarafından saatlerde koçluk ve mentörlük aldı.

Çıktılar

Sunum gününe katılan ve publardaki müşteri sadakatini arttıran çözümler sunan bir girişim, Anadolu Efes ile çok yıllı bir iş birliğine başladı. Ayrıca program başarılı bir şekilde organizasyon ve ekosistem ile etkileşime girdi. Sunum gününe farklı departmanlardan 30’un üzerinde katılım sağlandı ve program boyunca yapılan iletişim 10,000 üstü kişiye ulaştı.

Programdan beri Anadolu Efes, Impact Hub ağı ile çalışarak sosyal girişimciliğin sürekli bir sponsor haline geldi. Kurum için girişimcilik faaliyetleri hızlandı ve kurum tarihinin ilk spin-off şirketi hayata başladı. Şimdi farkındalık ve katılım sağlandığına göre, Anadolu Efes için bir sonraki cephe, odaklı girişim taramaları ve etkileşimlerine başlamak.

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz