Workinlot
Kurumsal İnovasyon Varlıkları - Ekosistem Stratejik Ortaklıkları

BLOG

Kurumsal İnovasyon Varlıkları - Ekosistem Stratejik Ortaklıkları

Stratejik ortaklıklar, içe dönük kurumsal yüksek riskli süreçler yanında, daha çevik ve akıllı bir seçenek sunar. Şirket kültürünün dışarısıyla çalışabilen ( girişimci) kültüre evrilmesini destekler. Belki en kritik faydaysa bugün öngörülemeyen problem ve fırsatları değerlendirebilecek yeni kaslar kazanamak anlamına gelir.

Detay 01/07/2022 BLOG
Kurumsal Inovasyon Varlıkları - Kurum içi girişimcilik- Chemovater

BLOG

Kurumsal Inovasyon Varlıkları - Kurum içi girişimcilik- Chemovater

Bu yazıda BASF inovasyon varlıklarından, kurum içi girişimcilik hızlandırması, Chemovater’ı inceleyeceğiz. Chemovater’ın diğer kurum içi girişimcilik tasarımlarından en büyük farkı, startup kurucularını ve bazen de ekiplerini, ek kaynak olarak konumlandırmaları.

Detay 28/06/2022 BLOG
YERLEŞİK GİRİŞİMCİ HİZMETİ - İŞ KÜLTÜRÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ

BLOG

YERLEŞİK GİRİŞİMCİ HİZMETİ - İŞ KÜLTÜRÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ

Workinlot yerleşik girişimcileri, inovasyon sürecinin farkındalık & kapsam oluşturma, etkileşim ve çok paydaşlı ekosistem aşamalarındaki şirketlere , butik ve etkin inovasyon yönetim hizmeti verir.

Detay 17/05/2022 BLOG
ÖZGÜN YAKLAŞIMIMIZ NEDEN SİZİN İÇİN DE KRİTİK OLABİLİR

BLOG

ÖZGÜN YAKLAŞIMIMIZ NEDEN SİZİN İÇİN DE KRİTİK OLABİLİR

Kurumsal hızlandırma programları tasarladık ve uyguladık. Etkileşim yönetiminde, çözüm aranan odak noktalarının, daha geniş kitlelere iletilmesine yardımcı olduk. Kurumun ana etkileşim katılım sürecini desteklemek için yaptığımız farklı işleri ve yerleşik girişimci olarak yapmaya devam ediyoruz.

Detay 16/05/2022 BLOG
KURUMSAL İŞ MODELI İNOVASYONU VE STARTUPLARIN ROLÜ

BLOG

KURUMSAL İŞ MODELI İNOVASYONU VE STARTUPLARIN ROLÜ

İş modeli inovasyonu, şirketlerin yeni veya gelişmiş ekonomik, çevresel veya sosyal katma değer yaratmasını, sunmasını ve elde etmesini sağlayan yeni sistemler, ürünler ve hizmetler geliştirmesidir. Şirketler, yeni pazarlara girmek, mevcut iş modellerinde yeni ürünler veya sistemler sunmak, dağıtım, üretim veya küresel lojistik gibi yeterince kullanılmayan temel kaynaklarını değerlendirmek istediğinde, girişimlerle etkileşimlerin daha iyi çalıştığını görüyoruz.

Detay 21/04/2022 BLOG
AÇIK İNOVASYON SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA, BAŞLAMAK ÖNEMLİDİR

BLOG

AÇIK İNOVASYON SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA, BAŞLAMAK ÖNEMLİDİR

Bir kurumsal hızlandırma programı veya kurumsal risk sermayesi gerekli olabilir. Ancak başlangıç noktası değildir. Başlangıç noktası her zaman en kısa sürede aksiyon almak ve iş birliklerine başlamaktır.

Detay 04/04/2022 BLOG
ŞiRKETLER, İNOVASYON ÇALIŞMALARINA NEDEN STARTUPLARI ENTEGRE EDİYOR?

BLOG

ŞiRKETLER, İNOVASYON ÇALIŞMALARINA NEDEN STARTUPLARI ENTEGRE EDİYOR?

Şirket know-how’a, girişimci ise çalışma çevikliğine sahip. Gerçekleştirmek istediğiniz bir dizi projeniz varsa, uygulamayı tümden veya kısmen dış kaynak kullanımıyla yaptırıp yaptıramayacağınızı kendinize sorun. Dış dünyanın size neler sunabileceğinden emin değilseniz bizi arayın.

Detay 21/04/2022 BLOG
HİZMET OLARAK “YERLEŞİK GİRİŞİMCİ “- INTRAPRENEUR IN RESIDENCE HİZMETİ

BLOG

HİZMET OLARAK “YERLEŞİK GİRİŞİMCİ “- INTRAPRENEUR IN RESIDENCE HİZMETİ

Son 2 yıldır, “yerleşik girişimci” uzmanlığımızı, farklı şirketlerle geliştirdik. Farklı sektörlerde bulunan ve farklı pazarları hedefleyen şirketler. Kimyasallar/mobilite/ağır makine sanayi/enerji/madencilik ve banka liderliğindeki bir hızlandırıcı/risk sermayesi şirketi. İç ve dış yetenekler arasında bir köprüyüz. Her etkileşimde inovasyon dinamiklerini daha geniş bir perspektiften yakalıyoruz ve yarattığımız değişim daha da anlamlı hale geliyor.

Detay 14/04/2022 BLOG
ÖLÇEK EKONOMİSİ: ŞİRKET-STARTUP İŞ BİRLİKLERİ

BLOG

ÖLÇEK EKONOMİSİ: ŞİRKET-STARTUP İŞ BİRLİKLERİ

Startup’lar yeterince büyük bir pazarı hedefleyen ve mevcutlardan çok daha başarılı bir değer önerisi geliştirmek için, odaklanmalarını başlangıçta daraltırlar. Startup’ın hedeflediği pazarın yeterince büyük olması, ilerideki potansiyel hakkında bir fikir verebilir. Şirketler tam da bu noktada devreye girer.

Detay 12/04/2022 BLOG
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE AÇIK İNOVASYON

BLOG

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE AÇIK İNOVASYON

Yenilenebilir enerji sektörüne giriş yapmak, farklı bariyerleri aşmayı gerektiriyor. Sermaye gereksinimleri, dağıtım kanallarına erişim, teknoloji know-how transferi, ölçek ekonomisine geçilememiş olunması, liste uzun… Bu yazıda, yenilenebilir enerji sektöründe Borusan EnBW ile açık inovasyon programı bulgularını ve yaratılan etkinin veri bazlı yansımasını paylaşacağız.

Detay 15/02/2022 BLOG
Küresel Startup Ekosistemleri - Startup Lithuania

SÖYLEŞİ

Küresel Startup Ekosistemleri - Startup Lithuania

Farklı pazarlarda startupları tanımak için, Startup Lithuania gibi ülke ekosistem temsilcileri ile stratejik işbirlikleri yapıyoruz. Startup Lithuania, 2013’den beri düzenlenen Startup Fair 2022 – Connect ile, Türkiye’de kurulmuş startuplar ve yatırımcılar için yeni bir ilişki ağına dahil olma imkanı sağlıyor.

Detay 19/04/2022 SÖYLEŞİ
İŞLENMEMİŞ CEVHER: AR-GE ŞİRKETLERİ

BLOG

İŞLENMEMİŞ CEVHER: AR-GE ŞİRKETLERİ

BioNTech’i tanıyoruz, çünkü şimdiden yüz milyonlarca hayat kurtarmaya yardım ettiler. Başka sorunlara çözüm üreten binlerce Ar-Ge şirketi hakkındaysa, çoğumuz bilgi sahibi değil. Çok daha küçük ama yine de anlamlı sosyal ve teknolojik gelişim yaratan Ar-Ge şirketlerinden bahsediyoruz. Bu yazıda, Workinlot kurumsal hızlandırıcılarında, yerli Ar-Ge şirketleriyle nasıl çalıştığımızı, neden en az startup’lar kadar önemli olduklarını ve şirketler için ne anlama geldiğini değerlendireceğiz.

Detay 16/03/2022 BLOG
SAVUNMA SANAYİİ -AÇIK İNOVASYON VE MSE STRATEJİSİ

BLOG

SAVUNMA SANAYİİ -AÇIK İNOVASYON VE MSE STRATEJİSİ

Açık inovasyon, dışarıdaki kaynaklarla çalışabilmek, şirketin riskini dağıtmak anlamına geliyor. Kurumsal süreç ister kurum içi girişimcilik veya CVC kurumsal risk sermayesi olsun… Eğer startuplarla nasıl çalışacağınızı biliyorsanız, fark yaratabilirsiniz. Bu tüm sektörler gibi, savunma sanayii sektörü için de geçerli.

Detay 24/01/2022 BLOG
WELLNESS HUB - 1. BÖLÜM: NEDEN?

BLOG

WELLNESS HUB - 1. BÖLÜM: NEDEN?

Yeni hastane kavramı, birkaç dijital uygulamayla, wellness ve sağlık hizmetlerini birleştiren bir AVM. Biz, yeni bir sağlıklı yaşam merkezi - Wellness Hub’ı öneriyoruz. Lütfen ne düşündüğünüzü bizimle paylaşın. ([email protected])

Detay 29/12/2021 BLOG
WELLNESS HUB - 2. BÖLÜM: NASIL?

BLOG

WELLNESS HUB - 2. BÖLÜM: NASIL?

Büyük Set Resifi gibi, doğal gelişen bir ekosistemi örnek alıyoruz. Kendisi gibi, çevresine de simbiyotik olarak yardımcı olan bir çekirdek ve katman katman destek mekanizmaları. Wellness Hub için, bireyi veya toplulukları merkeze alır ve çevrelerindeki katmanları oluştururuz.

Detay 29/12/2021 BLOG
WELLNESS HUB - 3. BÖLÜM: NE?

BLOG

WELLNESS HUB - 3. BÖLÜM: NE?

Buradaki çözümümüz, işbirliği, ortak geliştirme ve inovasyon programlarıyla ilk günden Wellness Hub üyeleri için kapsayıcı hizmetler sunmak ve ve örnek olarak liderlik etmektir. Hub yöneticileri, üyeler için işbirliğinin faydalarını sağlayamaz ve değer yaratamazsa, üyelerin doğru hizmetleri kendi başlarına bulmalarını bekleyemeyiz. Wellness Hub, çok paydaşlı bir ekosistem tasarımı. Tasarım gereği, farklı sesler olmalı, ancak kakofoniye neden olmamalı. Aksi taktirde, ekosistem adımları atılamaz ve tüm sistem çalışamaz.

Detay 31/12/2021 BLOG
H̶I̶S̶S̶E̶D̶A̶R̶ → PAYDAŞ İŞ TASARIMI

BLOG

H̶I̶S̶S̶E̶D̶A̶R̶ → PAYDAŞ İŞ TASARIMI

Startup'lar, VC'ler ve şirketler, bu terminolojiye oldukça aşina. Hissedar zihniyeti, sınırlı zihniyet olarak da adlandırılabilir. Hissedar olmanın getirisi, başı sonu belli bir zaman diliminde edinelen, finansal kazanımlarla sınırlı. Peki sonsuz zihniyeti, nasıl tasarlayabiliriz? Felsefi bir yaklaşımla ele almak bizim uzmanlığımız değil. Bunun yerine, paydaş iş tasarımını hazırladık ve uyguladık.

Detay 21/12/2021 BLOG
BANKA HIZLANDIRMA PROGRAMLARI - 1. BÖLÜM: “ NEDEN?”

BLOG

BANKA HIZLANDIRMA PROGRAMLARI - 1. BÖLÜM: “ NEDEN?”

Küresel onlarca banka hızlandırma programı, finansal bilgi birikimlerini aktarabilmek için yeni ve anlamlı iş modelleri arıyor. Rekabet eski günlerden farklı. Bankalar,artık sağlık hizmeti sağlayıcıları, büyük teknoloji, spor ve eğlence, oyun ve hatta endüstri 5.0 oyuncuları ile rekabet etmek zorunda. İlk varsayım, girişimlerin son müşteriye ulaşmak için bankalarla entegre olması gerektiğiydi. Bilgi çağı, bireyi güçlendirdi ve tam aksini kanıtladı.

Detay 14/10/2021 BLOG
BANKA HIZLANDIRMA PROGRAMLARI- 2. BÖLÜM: “ NASIL?”

BLOG

BANKA HIZLANDIRMA PROGRAMLARI- 2. BÖLÜM: “ NASIL?”

Bu listelemede amacımız, bizden önce yola çıkan “paydaş / rakiplerimizi” tanıyarak, onlardan “neden” ve “neleri” öğrendiğimizi, size samimiyetle anlatabilmek. Öğrendiklerimizden ilham aldık ve daha da farklısını tasarladık. Şimdi de, beraber uygulamaya başlıyoruz. Bu tasarımla, öğrenen ( sadece öğrenilmişlerle hareket etmeyen), rakip ve paydaşlarıyla verimli etkileşim stratejileri kurabilenlerin dünyasına yatırım yapıyoruz.

Detay 02/11/2021 BLOG
TEKSTİL VE HAZIR GİYİM TEKNOLOJİLERİ

BLOG

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM TEKNOLOJİLERİ

Sermaye ve regülasyon bariyerleri ile korunan, bankacılık / otomotiv gibi yüzyıllık sektörlerindeki rekabet, artık yeni kurulan teknoloji şirketleri arasında geçiyor. Benzer bir senaryonun, tekstil için de geçerli olacağını görüyoruz. Peki tüm sektörleri etkileyen teknoloji ve inovasyon rüzgarı, tekstil ve hazır giyimi neden ve nasıl etkileyecek ?

Detay 06/09/2021 BLOG