Workinlot

Türkiye inovasyon ve teknoloji geliştirmeyi, her seviyede devlet destekleri ile güvence altına almaya çalışıyor.

Ülkede 98 teknoparkda faaliyet gösteren firma sayısı 8 bin 114. Teknoparklarda 92 bin, Türkiye genelinde 222 bin arge personeli var.

Sanayi-girişim-üniversite iş birliği, Teknopark vergi avantajları ve diğer destekler, Tekmer inisiyatifleri, Kosgeb destekleri, Tubitak'ın bigg, teydep, yatırım ve çok sayıda arge, girişimcilik, teknoloji ihracatı destek programları, ticaret bakanlığı destekleri, çeşitli kurumsal yerinde arge destekleri, gsfy destekleri, Turquality destekleri, girişim kuluçkaları, patent teşvikleri...

Türkiye Cumhuriyeti, 262 milyar dolarlık GSYH’sının 3.2 milyar doları ile Ar-Ge harcamalarını destekliyor.

Türkiye’de teknoloji ve inovasyona yönelik o kadar çok hibe ve destek var ki, araştırırken bizim bile aklımız karıştı. Aklı karışan şirketler için kurumsal için teşvik ve hibe danışmanlıkları, startup’lar için de bu işi yapan bireysel danışmanların sayısı da olduça fazla.

Startup ve teknoloji arge firmalarına verilen yoğun teşvik ve hibe desteği, startup ölüm vadisi diye adlandırılan erken aşama döneminde, hayatta kalmalarını sağlıyor.  

Biz devlet destekleri konusunda uzman değiliz. 

Uzmanlığımız B2B startup gelişimi olduğu için, hibe ve teşvikler konusunda startup’ların dikkat etmesi gereken başlıkları özetleyeceğiz.

1- Inovasyon ve yaratıcılığın kısıtlanmaması

Hibe şart ve kriterleri kısıtlayıcı olabilir. Startup’ların geliştirmek istediği proje türlerini veya çözümü geliştirmek için takip edeceği yol haritasını sınırlayabilir. Bu durumlarda startup yeniliği aramaktansa, hibe yönergesinin talep ettiği kriterlere bağımlı kalabilir. Bu tür durumlarda, zamanın en büyük değer olduğunu hatırlamanızı tavsiye ediyoruz. Eğer startup amacınızdan çok ayrı bir iş yaparak gelir yaratmak istiyorsanız, çok haklısınız ama bunun karşılığında zamanınızı verdiğinizi unutmayın.

2- Pazara girişin geciktirmemesi

Startup’lar değer yaratma yarışındadır. Büyük veya büyüyen bir ihtiyacı çözmek için, yeni iş modeli veya yeni teknoloji geliştirip, hızla test etmeyi hedeflerler. Hızla dememizin sebebi, dünyada yalnız olmamamızdan. Emin olun özgün fikirlerinizin çoğu dünyada birileri tarafından deneniyor. Başarı, hızlı öğrenip ihtiyacı çözen servis/ürünü büyük kitlelere hızla taşıyabilmekten geçiyor. Zamanın bu kadar değerli olduğu startup döngülerinde, devlet hibelerinin zamanları ve hibe süreçlerinin doğal bürokratik döngüsüne uyumlanmak, riskli olabilir. Hızlı sonuç alabileceğiniz ve ileride de zaman bağımlılığı yaratmayacak destekleri seçmenizi tavsiye ediyoruz.

3- Raporlama gereklilikleri ve uyumluluk talepleri

Hibeler genellikle parayı nasıl kullanıldığına ilişkin kapsamlı raporlama gereklilikleriyle birlikte gelir. Bu, startuplar için önemli bir iş yükü olabilir. Startup bu iş yüküne karşılık, zaman ve para gibi kaynaklarını başka yöne yönlendirebilir ve temel iş faaliyetlerine odaklanmasını engelleyebilir.

Özetle hangi desteği ne zaman alması gerektiğini bilmek, startup'ın başarısını direkt etkiliyor.

Destek ve hibeler özellikle ArGe aşamasında, müşteriyi tanıma veya teknoloji geliştirme aşamasında çok değerli olabilir.

Aklınızda kalmasını tavsiye ettiğimiz nokta, startup doğası gereği hızlı öğrenir ve öğrendiğini uygular. Bu dinamikler, startup'ın ürünleşme, ticarileşme ve yatırım alarak ölçeklenebilrmesini belirler. 

Hangi aşamada olduğunuzu ve hangi desteği almanız veya almamanız gerektiğini bu ana dinamiğe göre belirlemek daha sağlıklı.

Şirketler ve startuplar arasında 8 yıldır çok sayıda PoC (kavramsal doğrulama) proje iş birliği yarattık . B2B startup'ların 22 milyon $ üzerinde yatırım iş birliğine destek verdik.

100'ün üzerinde şirkete ulaşabildiğimiz kurumsal ağ ve uzmanlık, startupların ticarileşmesi, ürünleşmesi ve yatırım almasını sağladı. 

Ürünü çıkarmış, pazar uyumu ve yatırım arayan bir startup'ınız varsa, sizi tanımak istiyoruz. Workinlot PoC Labs

 

 

 

 

 

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz