Workinlot

Şirket Profili

2009 yılında Borusan Holding ve Almanya’nın önemli enerji şirketlerinden EnBW AG, stratejik bir ortaklık oluşturdu.

Ortaklık, yenilenebilir enerjide farklı stratejik yatırımların önünü açtı.

Ortaklık vizyonu, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan bir portföy oluşturmaktı.

2022 itibari ile, tamamı yenilenebilir enerjiden oluşan Borusan EnBW Enerji’nin Türkiye’deki toplam kurulu gücü 505 MW'tir.

Fırsat

Borusan EnBW Enerji’nin hedefi, yenilikçi iş modelleri ve teknoloji partnerlerini test edebileceği bir ekosistem etkileşimi yürütmekti. 

Startuplar için sermaye bariyerinin çok yüksek olduğu, enerji pazarında, Borusan EnBW Enerji ile çalışabilecek girişimlerin varlığı ve sundukları değer önerilerini anlamak ilk hedef oldu.

Yaklaşım

2018’de başlayıp, 2021 Mart ayına kadar devam eden etkileşimlerde, farklı seviyelerde açık inovasyon stratejisi yürütüldü.

Başlangıç aşamasında, ekosistem ile etkileşimi başlatacak, “Daha Yaşanabilir Şehirler” Workinlot ekosistem programına ortaklık sağlandı. Borusan EnBW Enerji bu program vasıtasıyla, startup ekosistemi ile etkileşimi başlattı. İlk yapısal etkileşim olan program sponsorluğu ile, enerji piyasaları için P2P altyapı desteği sağlayacak bir girişim tespit edildi ve çalışmalar başladı.

Başarılı ilk program sonrası, Borusan EnBW Enerji’nin kurumsal kültürüne uygun startup etkileşim metodolojisi Workinlot tarafından tasarlandı ve ilk odak alanlarında test edildi.

Görevler ve Önemli Adımlar

2018’de başlayan Workinlot – Borusan EnBW işbirliğinde ilk kilometer taşı, “Daha Yaşanabilir Şehirler” Workinlot ekosistem programı ortaklığıydı.

Ekosistem programı kapsamında, Borusan EnBW için tasarlanmış özgün içerikler, startup ekosistemi ile canlı yayınlar ve atölye çalışmaları ile paylaşıldı. Program sürecinde başvuruan çok sayıda girişim arasından 8’i sunum gününde Borusan EnBW Enerji yöneticilerine sunum yaptı. Sunum yapan ekiplerden Blok-Z girişimi ile işbirliği sağlandı.

Program boyunca keşfedilen girişim ekosisteminin getirdiği teknoloji arzından tatmin kalan Borusan EnBW, startup ekosistemi ile kalıcı ilişki kurma kararı aldı. 

Bu kalıcı hedefe yönelik, Borusan EnBW Enerji çalışanları ile yapılan atölye çalışmalarıyla, kurumun kültürüne uygun startup etkileşim metodolojisi tasarlandı.

Tasarlanan metodoloji iki odak alanında yapılan 2 farklı sprint ile değerlendirildi. Bu odak alanları:

  • Uzaktan Bakım ve Rüzgar Türbinlerinin Uzaktan Takibi
  • Enerji Depolama ve Batarya Teknolojileri

Çıktılar

Mart 2021'e kadar devam eden Borusan EnBW Enerji açık inovasyon çalışmalarıyla, toplamda 186 startup veAr-Ge şirketinin değer önerilerini değerlendirildi.

37 girişim, uygulanabilir çözüm sağlayıcı olarak tespit edildi ve kurumsal arşive alındı. 

5 projenin değer önerisini daha yakından tanımak için derin değerlendirme çalışmaları düzenlendi. 

1 girişim işbirliği sağlandı. 

Tespit edilen Ar-Ge çözümlerden biri ile uyumlu çalışabilmek için, Borusan EnBW Enerji tesisleri için stratejik yatırım kararı aldı.

İtibar yönetimi, yetenek ve inovasyon kazanımları dışında, Borusan EnBW Enerji – Workinlot işbirliği önemli bir hipotezi kanıtladı:

Sermaye gereksinimleri, dağıtım kanallarına erişim, teknoloji know-how transferi, ölçek ekonomisine geçilememiş olunması gibi birçok yüksek bariyerin olduğu yenilenebilir enerji pazarında, startuplar ve ARGE şirketlerinin çoktan değer yaratmaya başladı.

 

 

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz