Workinlot

Çoğu şirkette kurum içi girişimcilik başlığı altında, fikir yarışmaları, fikir toplama portalları vs. bulunuyor.

Aynı zamanda bu şirketlerin çoğu girilen fikirlerin kalitesinden, uygulanabilirliğinden veya yenilikçiliğinden dertli.

Bu problemin kaynağı şirketin inovasyon kültürü, çalışanların önerilerine verilen öncelik, çalışanların doğru şekilde motive edilememesi gibi, zorlu kök sebepler olabilir.

Çözümü çok daha kolay olan ve neredeyse her zaman tecrübe ettiğimiz bir sebep daha var:

Çalışanların fikir ve fikir türetme ile ilgili yeterli bilgi ve tecrübeleri olmaması. 

Bu sorunu çözmek için ideation atölye çalışmaları, çok verimli bir yöntem olabilir.

Tabi ki ideation atölyelerine şirketinin tamamını dahil edemezsiniz, ancak aşağıda da bahsedeceğimiz iki kritik katılımcı grubunu dahil ettiğinizde, faydalar kelebek etkisi ile tüm organizasyona yayılacaktır.

 

Ideation Atölye Çalışması Hedefleri

Ideation atölyeleri, genelde yeni iş modellerini keşfetmek için kullanılır. Bu yeni iş modelleri, şirketin ana iş modelinin içinde hayata geçebilecek, veya şirketin destekleyebileceği, ana iş modelinden tamamen bağımsız (kurum içi girişimcilik) modeller olabilir. Fikir geliştirme, dijital dönüşüm ve sürekli geliştirme amaçları için de kullanılabilir, ancak bu gibi durumlarda ihtiyaç ve sorun tespitine yönelik çalışmalar daha başarılı olacaktır.

Atölye Katılımcıları

Herhangi bir tasarım atölyesinde hedef katılımcı sayısı 15-30 arasında olmalıdır.

Bu rakam geniş katılım ve tüm katılımcılarında sesinin duyulmasını, atölyeye katkı sağlamalarını garantiler. Yeni iş modelleri konusunda fikirler topladığımızı varsayarsak, katılımcıları seçerken müşterilere ve teknolojiye en yakın departmanların üst düzey uzman ve orta düzey yöneticileri önceliklendirilmelidir.

Üst yönetimin katılımı (direktör, CXO) tamamen bir kültür meselesidir. Eğer yöneticiler, katıldıkları masaları domine etme egosunda değilse veya böyle bir risk olsa bile, bu durumu yönetebilecek tecrübeli bir fasilitatör varsa, atölyelere katılımları tavsiye edilir.

İki katılımcı grubu atölyelere özellikle davet edilebilir. Bunlardan biri ideation atölyesinde çok verimli olduğunuzu düşündüğünüz genç ve yenilikçi çalışanlar (champion, early adaptor) İkinci grup, yenilikçi süreç ve yöntemlere inanmayan, şüpheli yaklaşan çalışanlardır (critic, laggard). Bu iki segmentin çıktılarının organizasyonun geri kalanını motive etmek için uygun bir şekilde iletişimi yapılmalıdır.

Atölye Akışı

 

Ideation atölyesi bir fikir tasarım atölyesidir.

Tasarım düşüncesi sürecinin bir güne indirgenmiş bir örneğidir.

Tasarım düşüncesinin empati kurmak ve ihtiyacı belirlemek adımlarını birleştirir, test ve iterasyon aşamasını daha sonraya bırakırız.

Yeni fikirler için empati kurmamız gereken en kritik 3 konu; müşteri ihtiyaçları, mevcut iş modelininin güçlü ve zayıf yanları ve bağlam (teknoloji, trend vb.) analizidir.

Bu üç konudan ikisi atölye hedefine göre seçilip irdelenibilir.

Fikir geliştirme, grup düşüncesinin önüne geçmek için önce bireysel olarak başlayan ve grup olarak devam edilen bir aktivitedir.

Bireysel fikir geliştirme süreci boyunca sorular sorulmalı, örnekler verilmelidir.

Eğer bir pazar araştırması, benchmark raporu vb. varsa, bu aşamada sunulabilir.

Sonrasında masa ekiplerine bireysel çıktıları tartışmak için zaman tanınmalı ve grubun sunumlar arasından veya sunumlardan esinlenerek birkaç fikri önceliklendirmesi istenmelidir.

Son olarak da masa ekiplerinin fikirlerini sunması ve diğer masalardan geri bildirim toplaması sağlanır.

Son olarak da masaların seçtikleri, sundukları, geri bildirim aldıkları fikir ile ilgili kısa bir iterasyon yapıp bir prototip geliştirmeleri istenir.

Basit prototipler, fikirlerin biraz daha detaylandırılması ve tartışılması için önemlidir.

Atölye hedefine göre ve fikre göre farklı prototipleme çalışmaları seçilebilir. Bu seçim atölye öncesinde veya atölye esnasında yapılabilir, ancak önceden hazırlık yapmak önemlidir.

Gruplar prototip sunumlarını yaparken, iyi bir fasilatör bütün detayları sorgulamalı ve bir anlam bulmaya çalışmalıdır.

Çoğu zaman, bu atölyede geliştirilen fikirler, veya prototipler birebir şekilde hayata geçmeyecektir.

Bu atölye bir ilham verme ve motive etme fırsatıdır. O yüzden sürekli olarak yeni bakış açışlarının önü açılmalıdır.

Kazanımlar ve Sonraki Adımlar

Ideation çalışmasında atölye katılımcıları, fikir geliştirme metodlarını, iyi fikir tanımını, yaratıcı çalışmada takım dinamiklerini öğrenme fırsatı bulur.

Yenilikçilik ile ilgili farkındalık ve motivasyon artışı sağlanır. Eğer bu çalışma yerleşik fikir toplama yapısı olan bir kurumda yapıldı ise, atölye katılımcıların sunacağı fikirlerin kalitesi arttırılmış olur.

Fikirler katılımcı olmayanlar için örnek teşkil eder. Eğer bu çalışma bir iş modeli inovasyonu projesinin parçası olarak yapıldı ise, bir sonraki aşamada prototiplenmiş fikirler ile ilgili detaylı araştırmalara geçilir. Böylece, fikir doğrulama çalışmaları başlatılmış olur.

Kurumunuza uygun ihtiyaçları nasıl tespit edebileceğimizi birlikte görüşmek için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz