Workinlot

Kurumsal hızlandırma anlamlı ama çoğu zaman uygun olmuyor.

En basit anlatımıyla, bir girişimin kurumun sağladığı bir hızlandırmaya ihtiyacı yok. Bir müşteriye, bir kanala, bir büyüme ortağına ihtiyacı var. Hızlandırma için başka ve çoğu zaman daha iyi seçenekleri var.

Kurumların girişimcilik ekosisteminin dip köşelerinde Saklı olan inovasyon ve yetenek havuzuna erişmek istediğini anlıyoruz. Girişimler ile etkileşime girmeye ihtiyaçları, düzeltiyoruz, ZORUNLULUKLARI var. O zaman ne  yapmalı? Karşılaştırma için nereye baksalar Y Combinator, Techstars, Plug and Play, Alchemist gibileri görüyorlar. O heybetli girişim hızlandırma programları… Günümüzün en dikkat çeken girişimleri sonuçta bu programların mezunları. O zaman doğru yol bu olmalı. Pratik bir şekilde, kurumlar için girişim hızlandırma programı tasarlayıp yürütmeye hazır ve niyetli girişim hızlandırıcılarında da bir kıtlık yok.

Bir kurumsal hızlandırma programı yürütmek çok nadiren doğru yol.

Ne demek istediğimizi anlatmak için birkaç şeyi açıklamamız gerekiyor. İlki hızlandırıcının rolü ve görevi, ikincisi kurumun girişimcilik ekosistemindeki rolü ve görevi, son olarak da girişim yaşam döngüsü. Daha doğrusu yaşam frekansı.

Hızlandırıcı

Bir hızlandırma programı erken aşama gelecek vadeden girişimleri seçer. İdeal koşullarda programa dahil ederken yatırım veya opsiyon anlaşması yapar. Her girişimin ürün geliştirme ve büyüme ihtiyaçlarına uygun yoğun mentörlük sağlar. Büyük bir kaynak havuzunu kullanıma açar ve yatırıma uygun şirketler yaratır. Hızlandırıcının müşterisi risk sermayesi firmalarıdır. Onlar program sırasında veya mezuniyette girişimlere yatırım yaptıklarında, hızlandırıcının ilk yatırımının veya opsiyonunun değeri artar. Bunların hepsi 3-6 gibi bir sürede gerçekleşir. Bu süre boyunca girişim hırslı bir başlangıçtan, ürün pazar uyumuna doğru ilerler. Yatırımları kullanarak iş modelini doğrulamaya çalışır.

Kurumlar, hızlandırma programlarının ağ paydaşları veya mentörleri olarak rol alırlar.

Kurum

En yenilikçi şirketler 4 şey yapar: ArGe çalışmaları yürütürler, kurumiçi girişimcilik ile yeni ürün ve işler piyasaya sürerler, dış paydaşlar ile (girişimler gibi) işbirliği yaparlar ve stratejik yatırımlara girerler. Bunların hepsi inovasyon gündeminin parçalarıdır. Kurumlar inovasyon peşindedir. Girişimler ile işbirlikleri yaptıkları veya girişimlere yatırım yaptıkları zaman da durum aynıdır. Amaç ya yeni bir teknolojiyi, ürünü veya iş modelini ana iş modellerine entegre etmek, ya da tamamen yeni pazarları keşfetmektir. Her halükarda gündem inovasyondur. Konu girişimler olduğunda, kurumlar inovasyona gündemlerine uygun olanları tespit eder, bir kazan-kazan etkileşim vakası oluşturur, girişim ile birlikte çalışır ve çalışmanın çıktısına veya girişimin kendisine yatırım yapar. Bunlar karşılığında girişim ürününü ve pazar uyumunu doğrulamış olur ve ölçeklenme yolculuğuna devam eder.

Hızlandırıcılar, kurumların parçası oldukları platformlar arasında çok önemli bir yere sahiptir.

Hızlandırıcı da, kurum da birbirlerinin iş modellerinde çok önemli yerlere sahiptirler. Ancak her ikisinin de iş modelleri birbirlerinden çok büyük oranda farklıdır.

Girişim Yaşam Frekansı

Şu senaryoda bir girişimciyi düşünün. Kurumsal çözümler geliştiren girişimi için çok uygun mentor ağı ve kaynak seti olan bir girişim hızlandırıcısı bulmuş. Aynı zamanda potansiyel olarak girişiminin müşterisi veya kanal ortağı olabilecek 3-4 tane firma da kurumsal hızlandırma programları yapıyor.

Harika değil mi? Hayır, tam bir kabus.

Bu programların hepsinin aynı zamanda başladığını ve her birinin 3 ay sürdüğünü düşünün. Girişimcinin, 3 kişilik ekibiyle birlikte 6 aylık koşu yolu var.

3-6 ay gibi süreler bir kurum açısında göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor olabilir. Bizim girişimcimiz açısından ise 3 ay sahip olduğu tek şey. Bu süre zarfında yalın bir şekilde çalışmalı, ürününü lanse etmeli ve sorun çözüm uyumunu doğrulamalı.

Girişim hızlandırma programını seçerse, kurumlar ile etkileşime girme şansını kaybedebilir. Maalesef hızlandırma programı yürüten kurumlar için bu programları girişimlerin girebildiği tek kapı. Eğer kurumsal hızlandırma programlarından birini seçerse, herşeyden önce sadece önsezi ile hangisini seçeceğine karar vermeli. Sonra da girişim hızlandırma programının iyi bileylenmiş yetkinliklerinden feragat etmesi gerekiyor. Çok iyi girişim ve girişimciler için 3-6 ay bir ömür olabilir.

Bizim buradaki amacımız hali hazırda varolan çok başarılı ve değerli kurumsal hızlandırma programlarını yok saymak değil. Sadece hızlandırma programı yaratmanın çok nadiren doğru ilk adım olduğunu göstermek.

Tavsiyemiz çok basit.

Herkes en güçlü yanlarını kullanabildikleri rolleri üstlensin:

  • Girişimler üretmeye devam etsin
  • Hızlandırıcılar hızlandırmaya devam etsin
  • Kurumlar inovasyona devam etsin

İnovasyon gündemini girişim etkileşimleri ile uyuşturma konusunda zevkle destek olabiliriz.

Kapak görseli Freepik'den alınmıştır.

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz