Workinlot

HCM veya İnsan Kaynakları Yönetimi, şirketlerin iş gücünü etkili bir şekilde yönetmek için kullandıkları kapsamlı bir dizi teknoloji ve uygulamayı kapsıyor.

HCM'nin evrimi, değişen iş gücü dinamikleri, teknolojik gelişmeler, iş zorunlulukları ve İK'nın stratejik değerinin tanınması gibi faktörlerin birleşimiyle hızlandı.

HCM'nin bütünsel ve stratejik bir yaklaşım olduğu ve startuplarla bu alanda çözüm geliştiren şirketlerin, çalışan memnuniyetindeki artış ve sürdürülebilir iş başarılarının inceledik.

Ama önce HCM'nin geleneksel İK'dan daha stratejik bir yaklaşıma doğru evrimini anlamamızda fayda var.

Aşama 1: Otomasyon ve Verimlilik (1960'lar-1980'ler)

İlk İK, maaş bordrosu, kayıt tutma ve uyumluluk gibi manuel görevlere odaklanıyordu.

Bilgisayarlaşma, temel İK işlevlerini otomatikleştirmeye, verimliliği ve doğruluğu artırmaya başladı.

İK öncelikle idari bir maliyet merkezi olarak görülüyordu.

Aşama 2: Entegrasyon ve Veri Yönetimi (1990'lar-2000'ler)

Bağımsız İK sistemleri; bordro, sosyal haklar ve diğer işlevleri kapsayan entegre platformlara dönüştü.

Veri analizi, İK'nın trendleri izlemesine, performansı ölçmesine ve stratejik kararları bilgilendirmesine olanak tanıyan bir odak noktası haline geldi.

İK daha veri odaklı bir yaklaşıma doğru kaymaya başladı.

Aşama 3: Yetenek Yönetimi ve Çalışan Deneyimi (2010'lardan günümüze)

Odak noktası üstün yeteneklerin cezbedilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması oldu.

Performans yönetimi, eğitim ve yedekleme planlaması gibi yetenek yönetimi uygulamaları merkezi hale geldi.

Çalışan deneyimi (EX), bağlılığı, memnuniyeti ve üretkenliği artırmayı amaçlayan İK girişimleriyle birlikte önemli bir ölçüm haline geldi.

Aşama 4: Stratejik Uyum ve İş Etkisi 

HCM artık daha geniş iş stratejisine tamamen entegre edilmiştir.

İK ölçümleri iş hedefleriyle bağlantılıdır ve İK'nın yatırım getirisini ve stratejik değerini göstermesine olanak tanır.

HCM, çalışan odaklı inovasyonu, çevikliği ve rekabet avantajını desteklemek için kullanılır.

Özetle HCM evriminin temel nedenleri; küreselleşme (Yetenek için yeni bir rekabet ve çeşitli iş gücüne duyulan ihtiyaç) ve teknolojik gelişmeler (Büyük veri, yapay zeka ve otomasyon yetenekleri), iş gücü beklentilerindeki değişim (Çalışan deneyimi ve kariyer gelişimine vurgu), İK'nın stratejik değerinin yükselişi olarak listeleyebiliriz.

Genel olarak HCM, bir arka ofis işlevinden kurumsal başarıda önemli bir rol oynayan stratejik bir ortağa dönüştü.

HCM, yeteneklere, verilere ve iş hedefleriyle uyumluluğa odaklanarak, şirketlerin büyümeyi ve inovasyonu teşvik eden yüksek performanslı iş gücünü çekmesine, geliştirmesine ve elinde tutmasına olanak tanıyor.

HCM Startup ve Kurumsal işbirliği başarı hikayalerinin bazılarına göz atalım:

1. BambooHR ve ZoomInfo:

Sorun: Büyük bir teknoloji şirketi olan ZoomInfo'nun, hızla büyüyen iş gücü için İK süreçlerini kolaylaştırması gerekiyordu.

Çözüm: BambooHR, işe alım, bordro ve yan haklar yönetimini otomatik hale getiren kullanıcı dostu HCM platformunu uyguladı.

Sonuç: ZoomInfo, daha sorunsuz bir işe alım süreci sayesinde İK yönetici zamanında %50'lik bir azalma ve çalışan memnuniyetinde iyileşme yaşadı.

2. Culture Amp ve Booking.com:

Sorun: Küresel bir seyahat rezervasyon platformu olan Booking.com'un 80'den fazla ülkedeki çeşitli iş gücü genelinde birleşik bir kültür geliştirmesi gerekiyordu.

Çözüm: Culture Amp'in çalışan katılımı platformu, nabız anketleri, geri bildirim ve tanınma için araçlar sunarak, kültürü geliştirmeye yönelik veri odaklı kararlara olanak sağladı.

Sonuç: Booking.com, çalışan bağlılığında %15'lik bir artış ve ekipler arası işbirliğinde iyileşme gördü.

3. Deel ve GitLab:

Sorun: Uzaktan öncelikli bir yazılım şirketi olan GitLab'ın, çeşitli ülkelere yayılmış küresel iş gücü için maaş bordrosunu ve sosyal hakları yönetmesi gerekiyordu.

Çözüm: Deel'in küresel maaş bordrosu ve uyumluluk platformu, GitLab için uluslararası işe alım, vize işlemlerini ve farklı para biriminde maaş bordrosunu basitleştirdi.

Sonuç: GitLab, İK iş yükünde %40'lık bir azalma ve daha hızlı bir işe alım süreci deneyimleyerek dünyanın her yerinden en iyi yetenekleri çekmelerini sağladı.

4. BetterUp ve Unilever:

Sorun: Unilever, her düzeydeki çalışanları için kişiselleştirilmiş koçluk ve gelişim fırsatları aradı.

Çözüm: BetterUp'ın yapay zeka destekli koçluk platformu, çalışanlara kişiselleştirilmiş koçluk, hedef belirleme ve beceri geliştirme kaynaklarına erişim sağladı.

Sonuç: Unilever, çalışan performansında %17'lik bir artış ve çalışan memnuniyetinde %10'luk bir iyileşme elde ederek kişiselleştirilmiş gelişim programlarının değerini ortaya koydu.

Bunlar HCM startup'ları ve şirketler arasındaki başarılı işbirliklerinin sadece birkaç örneği.

Buradan çıkarılacak en önemli sonuç, HCM girişimlerinin, şirketlerin gelişen ihtiyaçlarını karşılayan inovatif çözümler sunarak verimliliğin artmasına, daha mutlu çalışanlara ve sonuçta daha iyi iş sonuçlarına katkı sağlıyor olması.

Kurumsal ve özgün ihtiyaçlarınıza uygun fırsatlar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz