Workinlot
 

İnsan merkezli, inovasyon odaklı sağlıklı yaşam merkezi, Wellness Hub.
Bu serinin bir önceki makalesinde, sağlıklı yaşam sağlamak için neden yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu açıklamaya çalıştık. Bu bölümde, Wellness Hub — sağlıklı yaşam merkezi tasarımımızı açıklayacağız. Ancak başlamadan önce, tasarım ilkelerini özetleyelim:

  • Sağlıklı yaşam ( wellness ), ilaç tedavisi kavramını değiştiriyor
  • Bireysel özel pratisyenler, hastanenin yerini alıyor
  • Hastaların yerini bireyler alıyor
  • Inovasyon ana odak alanı
  • Uygulama/lar( App), tanıdık doktor arkadaşın yerini alıyor
Büyük Set Resifi

Tasarımlar, daha önceki tasarımlardan ilham alırak geliştirilir. Bu çalışma da farklı değil. Büyük Set Resifi gibi, doğal gelişen bir ekosistemi örnek alıyoruz. Kendisi gibi, çevresine de simbiyotik olarak yardımcı olan bir çekirdek ve katman katman destek mekanizmaları. Wellness Hub için, bireyi veya toplulukları merkeze alır ve çevrelerindeki katmanları oluştururuz.

1 Bireylerin ve toplulukların mevcut ve gelecekteki yaşam yolculukları etrafında odaklanmış.

 

2 Hizmet sağlayıcılarla, bireylerin ihtiyaçlarına beraber odaklanmak

 

3 Kolektif olarak özgün ve yenilikçi çözümler yaratmak

 

4 Veri katmanı ile bağlantılı, işbirliği ekosistemi

 

 

Dikkat etmenizi isteyeceğim önemli bir konu var. Tasarımda, ekosistem çekirdeğinin ve katmanlarının, içlerinde wellness veya sağlık kelimelerinin geçmemesi. Bu tasarım, dikey bağımsızdır. Ama buna daha sonra tekrar geleceğiz.
Her katmanı kısaca ayrıntılı olarak inceleyelim.

İnsan Merkezli

Topluluğun bir parçası olan bireyler, tasarımın da kalbinde olması gerekir. Sağlıklı yaşam merkezinin amaçları ve katmanları, bireylere Wellness zihniyeti/faydaları hakkında eğitim vermek ve ihtiyaçlarına çözümler sunar.

Kiracılar
Kiracılar, bireylere hizmet sunan, hub'ın merkezi bilgi ve hizmet tabanına bağlanan ve birbirleriyle bağlantı/işbirliği yapan ekosistemin fiziksel veya dijital üyeleridir. Kiracı karışımının gerçek kürasyonu, bireyin ihtiyaçlarına göre tasarlanır. Mevcut trendlere ve bilinen/mevcut değer önerilerine dayanarak, hub inovasyon merkezi hariç, kiracı karışımını 3 kategori altında gruplayabiliriz.

İnovasyon Odağı
Yukarıda bahsedildiği gibi, hub'ın ayrılmaz parçalarından biri İnovasyon merkezidir. Kurumsal açık inovasyon programları aracılığıyla, yeni ürün/servisler geliştirmek isteyen ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmak isteyen kiracılar için tasarlanan akış. Kiracılar ve hizmet sağlayıcıların bağlayıcısı olacak.

Dijital hizmetler ve açık inovasyon programları aracılığıyla yönlendirilen çıktılar, içgörüler ve veriler daha sonra merkezin ürün ve hizmet portföyü haline gelecek.

Uygulama(lar)
Uygulamalar, güvenli bir veri katmanı ve ekosistem içindeki ve dışındaki diğer hizmetlere entegrasyonuyla, bireysel wellness ve sağlık asistanı.

Uygulamanın amacı, bireye odaklanarak ekosistemin farklı katmanlarını birbirine bağlamaktır.

Ekosistem İnşa Etmek
Yine Büyük Set Resifi'nden ilham aldık. Eekosistemin tamamlanması amaç değil, süreçtir. Ekosistem, katmanları ve etkileşimleri tek tek bir araya getirerek küçük başlayacak.

Başlangıçta her şey olmayacak. Ekosisteme yeni eklemeler için belirli etkileşimler, ön koşul olacak. Ancak, ilk versiyonun hayata geçmesi uzun sürmemeli. 500.000 yıllık bir sistemden ilham alırken, süreci hızlandırmak için teknolojilerden ve akıldan yararlanmaya devam etmeliyiz.

Lansman için 12 ay ve önemli bir değer yaratmak için 18 ay öngörüyoruz.

Ölçeklendirme, bir seçim ve pazar dinamikleri meselesidir.
Hub'ı gittiğimiz birçok yerde görselleştirebiliriz, nasıl kolayca ölçeklenip kendini kopyalayabildiğini görebiliriz. Sonuçta bu bir sürpriz değil. Tasarım, bildiğimiz en iyi işleyen ekosistemin ilkelerini takip eder. Dezavantajı, kulağa bir ütopya gibi gelebilmesi.

Ne düşündüğünü paylaşmanı rica ediyorum.

Sence bu tasarım uygulanabilir mi?([email protected])
Bu serinin bir sonraki ve son baskısında, tasarımın ana riskleri ve varsayımları hakkında konuşacağız.

Baran Korkut — Dubai, Aralık 2021