Workinlot
 

Wellness Hub tasarımının, doğrulamasını nasıl yapabiliriz ?

Bu serinin 1. bölümünde, Wellness Hub’a neden ihtiyaç olduğunu açıklamaya çalıştık. 2. bölümde, Wellness Hub tasarımımızı açıkladık ve neyin yanlış gidebileceği sorguladık. Son bölümde, tasarımı nasıl doğrulayabileceğimize bakacağız.
Biz, girişimciyiz. Soruyu yeniden kurgulayabilirsek, cevapları daha kolay bulabiliriz:

  • Tasarımda yaptığımız en büyük varsayımlar neler?
  • Aldığımız en büyük riskler neler?

Tasarım çarkları dönmeye başladığında, çözmemiz gereken yeni zorluklar da çıkacaktır. Ama en başta çarkları çevirememeye neden olacak, varsayım ve riskler varsa, öncelikle onlara odaklanmak istiyoruz.

Bireylerin, farklı sağlık hizmetlerine, artan talebi

Bu varsayım, en önemli ve merkezi varsayımımız olduğunu söyleyebiliriz. Wellness Hub'ın yaratılmasının, ana amacı budur. Sağlık hizmet taleplerinin arttığını, kimse inkar edemez. Bu talebi karşılamaya çalışan, çok sayıda girişim olduğunu görebiliriz. Ancak, doğrulama yapabilmek için basit düşünmeliyiz: “Bu bir trend”. Farklı pazarların, farklı seviye ve tasarımları olacaktır. Tasarımın pazarın şartları ve gelecek ihtiyaçlarına hitap etmesi, kritik olacaktır.

Sağlık servis sağlayıcıları, Wellness Hub’a taşınmaya ve tekrar yapılanmaya istekli

Wellness Hub’ın tüm potansiyel kiracılarının, halihazırda başka fiziksel alanlarda hizmet veriyor. Sektöre giren yeni firmalar, genellikle daha önceki başarılı firmaların tasarım veya iş modellerini örnek alarak başlıyor. Bu da şunu gösteriyor; değişimi kabul etmeleri için, çok somut avantaj ve fırsatları onlara sergilemek gerekecek.

Burada iki önerimiz var.

1- Günün sonunda, Wellness Hub aynı zamanda bir emlak teklifi. Herhangi bir emlak teklifinde olduğu gibi, konum önemlidir. Doğal bir insan trafiğinin olduğu bir yerde olmak, avantaj sağlayacaktır. Yüksek trafiğe sahip alışveriş merkezlerini veya yoğun caddeleri düşünebiliriz.

2- Diğer bir öneri, düzenlemeler, vergi veya fikri mülkiyette ek teşvikler sağlayarak, doğal çekiciliği arttırmaktır. Diğer dikeylere baktığımızda, en canlı olanların, bazı düzenlemelerden muaf olduğunu görüyoruz.

Wellness Hub üyeleri, işbirliğine konusunda istekli

Üyelerin ilk odak noktasının hub'dan ek gelir elde etmek olacağını varsayabiliriz. Bu sadece beklenen bir şey değil, aynı zamanda desteklenmelidir. Ayrıca, hub ekosisteminin de belirli bir düzeyde rekabet gücü yaratacağını ve rekabetin bir engel yerine itici bir güç haline gelmesi için yeterli bolluğun olmasını sağlayacağını unutmamalıyız. Yine de üyeler, yalnızca iş hedeflerine odaklanmaya ve işbirliği için yeterli kaynak ayırmamayı düşünebilir.

Buradaki çözümümüz, işbirliği, ortak geliştirme ve inovasyon programlarıyla ilk günden Wellness Hub üyeleri için kapsayıcı hizmetler sunmak ve ve örnek olarak liderlik etmektir. Hub yöneticileri, üyeler için işbirliğinin faydalarını sağlayamaz ve değer yaratamazsa, üyelerin doğru hizmetleri kendi başlarına bulmalarını bekleyemeyiz.

Liderlik eksikliği

Wellness Hub, çok paydaşlı bir ekosistem tasarımı. Tasarım gereği, farklı sesler olmalı, ancak kakofoniye neden olmamalı. Aksi taktirde, ekosistem adımları atılamaz ve tüm sistem çalışamaz.
Bu riski inceltmeye gerek yok. Wellness Hub, vizyon uyumu sağlamak ve üyelerin beraber çalışmasını düzenlemek için, lider bir organizasyona ihtiyaç duyacaktır. Bu liderlik rolü, faydaları sağlamak, işbirliğini başlatmak ve eş-yaratıma sponsor olmak için çok önemlidir.

Dikey körlüğü

Sağlık ve wellness, organizasyonlar ve insanlar için, oldukça uzmanlaşma gerektiren bir dikey. Bu bilgi birikimi, yeni ihtiyaçlara yönelik eyleme geçirilmeden, Wellness Hub gelişemez. Ancak, hub'ın da bir ekosistem olduğunu ve ekosistemlerin oldukça etkili “genelaristler” olduğunu da unutmamalıyız. Wellness Hub yönetimi, dikey uzmanlarına bırakılırsa, belki ilk başta daha iyi görünen ama en kötü ihtimalle eski hastane modelinin para yakan bir versiyonu ya da en iyi ihtimalle yüceltilmiş bir showroom ile sonuçlanacaktır.
Sorumlulukların ayrılmasını öneriyoruz.

Liderlik doğal olarak dikey bir uzmanda olacaktır, ancak yönetim her zaman bir genel uzmanlara, generalistlere kalmalıdır.

Bunlar, çok paydaşlı ekosistemleri tasarlama, uygulama ve yönetme konusundaki deneyimimize dayanarak şimdiye kadar belirlediğimiz en önemli varsayımlar ve risklerdir.
Başka hangi riskleri ve varsayımları tanımlayabilirsiniz?
İlk makalenin son paragrafına bir gönderme yaparak dizimizi bitirmek istiyoruz:
Tasarım ilkeleri (kalıplar) tüm dikeylere uygulanabilir. Bu tasarımı, finans, spor veya eğlence odaklı hale getirir.
Gerçek ihtiyaçları olan bireyi/kişileri tanımlayıp ve bir dikey uzman lider belirlediğimiz sürece, herhangi bir sektör için ekosistemi inşa edebiliriz.

Baran Korkut — Aralık 2021 Dubai

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz