Workinlot

Borusan EnBW Açık Inovasyon Analizi

Yenilenebilir enerji sektörüne giriş yapmak, farklı bariyerleri aşmayı gerektiriyor. Sermaye gereksinimleri, dağıtım kanallarına erişim, teknoloji know-how transferi, ölçek ekonomisine geçilememiş olunması, liste uzun…

Borusan EnBW için yenilenebilir enerji pazarında etkin olmak, inovasyonun uçurumlarında çalışan startuplar ve Ar-Ge şirketleriyle işbirliği yapmayı deneyimleyerek öğrenmekten geçiyordu.

Bizim süreçteki sorumluluğumuz, kurum ve girişimler için deneyimsel öğrenim sürecindeki riskleri azaltarak, yönetebilmekti.

Bu yazıda, yenilenebilir enerji sektöründe Borusan EnBW ile açık inovasyon programı bulgularını ve yaratılan etkinin veri bazlı yansımasını paylaşacağız.

Borusan Energy & EnBW AG

2009 yılında Borusan Enerji ve Almanya’nın önemli enerji şirketlerinden EnBW AG, stratejik bir ortaklık oluşturdu.
Ortaklık, yenilenebilir enerjide farklı stratejik yatırımların önünü açtı.

Ortaklık vizyonu, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan bir portföy oluşturmaktı.

2009 Türkiye’sinde, yani fosil enerji üreticilerine bağımlı bir ülke için, tamamen yenilenebilir enerji portföyüne yatırım yapmak, başta ütopik görünebilir.

Tam 13 yıl sonraysa, sağlanan gelişim oldukça etkileyici…

Borusan EnBW portföy gelişim rakamları https://www.borusanenbw.com.tr/

Yenilikçi olmak, sürdürülebilir bir açık inovasyon stratejisi gerektiriyor.

2018'de Workinlot - Borusan EnBW iş birliği, bu değerler üzerine kurgulanmaya başladı. İlk ortak projemiz, Workinlot - Daha Yaşanabilir Şehirler 2018 açık inovasyon programıydı.

Program, teknoloji girişimcileri ile Borusan EnBW strateji ve iş geliştirme müdürü Yalçın Altuntaş arasındaki soru-cevap buluşması ile başladı.

Soru-Cevap oturumunun amacı, Borusan EnBW’nin teknoloji ekosisteminden ne tür çözümler talep ettiğini ve hangi çözümlerin kapsam dışı olduğunu saydam bir şekilde ekosisteme iletmekti.

Borusan EnBW -Workinlot— Soru Cevap oturumu (Kworks Sunum Salonu)

Olası işbirliği alanlarından biri, enerji ticareti için P2P altyapısıydı.

Böylesine karmaşık bir proje doğası gereği çok paydaşlı çalışmayı gerektiriyordu.

Program sonunda Borusan EnBW, bir Yeşil-Teknoloji BlokZinciri girişimi olan Blok-Z ile eşleşti.

Blok-Z — Enerji şirketleri için BlokZinciri altyapı çözümleri — https://www.blok-z.com/

Programın kazanımlarından biri de, yeni oluşacak bir pazarda yıkıcı bir iş modelini keşfederken, girişim işbirliğiyle inovasyon riskini azaltmak oldu.

Girişim ​​ve kurum işbirliğiyle sağlanan uyum ve öğrenim, tüm ekosistem için de faydalı olmaya başladı. Borusan EnBW, teknoloji ekosistemindeki yetenek ve arz seviyesinden memnun kaldığı için; Borusan EnBW ye özgün bir kurumsal açık inovasyon programı yürütme kararı aldı.

Ancak böyle özgün bir programı yürütebilmek, hiç de kolay olmadığını siz de tahmin ediyorsunuzdur.

İlk adım olarak kurum kültürüne özel tasarlanan startup-kurumsal süreçlerinin, içselleştirmesi için Borusan EnBW ekiplerine ihtiyacımız vardı. İlk iş, tüm iş birimi liderlerinin ve girişimcilerin katılımıyla bir çalıştay düzenlemek oldu.

Borusan EnBW çalıştayı — https://youtu.be/zeJbCbS9sP4

Program, farklı odak alanlarındaki arzı değerlendirmek için, ayrı çağrılardan oluşuyordu.

İlk odak alanı, Uzaktan Bakım ve Rüzgar Türbinlerinin Uzaktan Takip. Çağrının, çözüm tarama ve değerlendirme kısmı 2 ay, Borusan EnBW ile girişim hızlandırma kısmı da 3 ay sürdü.Her Workinlot programında olduğu gibi, en az startuplar kadar Ar-Ge ekiplerini de taramamız gerekti.

Her çözümün bizi bulup, başvurmasını da bekleyemezdik. Teknoloji üreticilerinin çoğunu tespit edip çağrıda nasıl değer yaratabileceklerini anlatmamız gerekti.

İkinci odak alanı, Enerji Depolama ve Batarya Teknolojileri oldu.

Mart 2021'e kadar Borusan EnBW, açık inovasyon programıyla toplamda 186 startup veAr-Ge şirketinin değer önerilerini değerlendirdi, 37 ekip uygulanabilir çözüm sağlayıcı olarak konumlandı. 5 proje ile derin değerlendirme çalışması düzenlendi. 1 girişim işbirliği sağlandı. Tespit edilen Ar-Ge çözümlerden biri ile uyumlu çalışabilmek için, stratejik yatırım kararı alındı.

Borusan EnBW, bize yenilenebilir enerji sektör ve çözümlerini derinlemesine anlamak için, harika bir fırsat yarattı.

Yerli startup ve Ar-Ge şirketlerinin hizmet/ürün arz seviyesi, böylesine yüksek bir teknoloji talebi karşısında etkileyiciydi.

Çin‘de donanım bazlı münhasır ortaklıklar kurabilmiş yerli startup’lar ve Ar-Ge şirketleriyle etkileşim fırsatımız oldu.
İş stratejisi ve inovasyon kazanımlarının yanı sıra, program şirket için yetenek ve itibar yönetimi fırsatları da yarattı.

Tüm yaratılan değeri özetlemek imkansız. Benim için en anlamlısı, Borusan EnBW program sonrası, çok paydaşlı bir ekosistem yaratma fırsatı yakaladı.

Yerel teknoloji ekosisteminin yetenek ve yenilikçi çözümleriyle bir araya gelerek, kurumsal ekosistemini, yenilikçi teknoloji paydaşlarıyla güçlendirdi.

Paydaş İş Tasarımı https://medium.com/p/54d969679e15

Workinlot’da farklı kazanımlar elde etti.

  • Kurumların, startup ve Ar-Ge şirketleri ile nasıl etkileşim kurması gerektiğine dair kendi metodolojimizi ürettik.
  • Başvuru beklemekle zaman kaybetmeyip konumlama yapmamız gerektiğini gördük.
  • Ar-Ge şirketlerinin geliştirdiği çözümlerin, ihtiyaca yönelik dönüşümü ve ticarileşmesinin değerini tecrübe ettik. Tıpkı, kurumsal dijital dönüşüm gibi.
  • Inovasyon etkileşiminde, izlenecek metrikler ve gerekli aşama kapısı süreçlerini test ettik.
  • Yenilikçi çözüm ve iş modellerinin, ölçek ekonomisinde değer bulabilmesi için, kurumların çok paydaşlı ekosistem tasarımlarına ihtiyaç duyduğunu gördük.

Biz ilk günden sektör agnostik olmayı seçtik.

Inovasyonun ortak dil ve kültür olması, eski dünya silo mantığına aykırı. Sektör uzmanlığı şüphesiz çok değerli. Sektörel uzmanları doğru konumlayabilmek için, bizim gibi sektör tarafsızlığın / sektör agnostik olmanın değerli olduğunu, yaşayarak gördük.

Gelecek, çok paydaşlı ekosistemleri, işbirliğini ve inovasyonu deneyimlemek yerine özümseyenlerce tasarlanıyor.

Bu gelişimin paydaşı, bazen de kilittaşı olmak, paha biçilemez.

Atilla Erel — Mart 2022 / İstanbul

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz