Workinlot

Bir fikri çözüme dönüştürmek; zaman ve beceri gerektiriyor. Doğru kaldıraç etkisi yapacak yatırımcıyı seçebilmek, bundan dolayı çok önemli. 

Startup'ın içinde bulunduğu aşama ve özgün gereksinimlerine uygun yatırımcı seçimi yapması gerekir.

B2B startup'lara kaldıraç etkisi yaratabilecek bir yatırımcı türü de kurumsal risk sermayeleri. 

Kurumsal Risk Sermayesi (CVC)

Kurumsal risk sermayeleri, şirketlerin kendi sermayeleri ile startup'lardan hisse almasını sağlayan yapılardır.

Rekabette farklılaşmak isteyen şirketlerin startup' yatırımları ile, yeni gelir akışı yaratmasını ve/veya stratejik önemi olan yeni pazarlar, iş modelleri ve teknolojileri test edebilmesini sağlar.

CVC startup iş birliklerini ikiye ayırabiliriz. Stratejik yatırımlar ve finansal yatırımlar.

Stratejik yatırımlar

Stratejik yatırımlar, hızlı büyüme potansiyelindense, uzun vadeli kazanımları hedefler.

Kurumsal risk sermayelerinin çoğu stratejik yatırımlar yapmak ister. Çünkü ait oldukları şirketin, yeni pazar, teknoloji ve iş modellerini test etme riskini, startup'larla paylaşabilmesine destek verir.

Kurumsal risk sermayesinin stratejik yatırımlar yapabilmesi için, kurumun belirli bir inovasyon stratejisi, onunla uyumlu çalışan inovasyon yapıları, süreçleri ve dedike iş gücü gerekir.

Bu kadar hazırlık ve önkoşulun mantıklı bir sebebi var. Çünkü amaç kurumun inovasyon stratejisi ile uyumlu yatırım yapılan startup'ın yarattığı yeni pazar, iş modeli veya teknolojiyi, hızla kurumsal değer önerisine entegre edebilmek. 

Stratejik yatırımlar, startuplara nakit paradan daha fazlasını sunar. Endüstri uzmanlığına erişim, dağıtım kanalları ve büyük bir şirkete potansiyel entegrasyon, büyümeyi hızlandırır ve etkiyi artırır. Bu, startupların daha hızlı ölçeklenmesine yardımcı olabilir.

En aktif stratejik kurumsal risk sermayelerinin, Microsoft, Intel Capital, Salesforce Ventures ve Google Ventures’a ait olmasının çok anlamlı bir sebebi var. Çünkü stratejik yatırım yaptıkları startup'ın geliştirdiği teknolojiyle ilgileniyorlar ve potansiyel gösterirlerse onu satın alacak bir konumda olmak istiyorlar.

Finansal yatırımlar

Finansal yatırımcılar, büyüme potansiyeli arar. Genellikle endüstri trendleriyle uyumlu, yüksek büyüme potansiyeline sahip gelecek vaat eden startuplara sermaye sağlarlar.

Finansal yatırımcının hedefi startup'ı gelişimi için efor ve kaynak sarf etmekten çok, belirli bir süre içinde finansal getirilerini en üst düzeye çıkarmaktır.

Bunun için de, pazar fırsatı, ürün performansı, ekip ve daha da önemlisi exit potansiyeli önceliklendirilir. 

Ürününüzü doğruladınız ve çok hızlı ölçeklenmeye ihtiyacınız varsa, finansal getirilere odaklanan bir kurumsal risk sermayesi, daha doğru bir seçim olabilir.

Finansal yatırımlar yapan CVC'ler, geleneksel VC firmalarına kıyasla daha az koşulla hızlı, esnek finansman sunabilir. Genellikle belirli teknolojilere veya pazarlara odaklanırlar ve potansiyel olarak daha güçlü stratejik ortaklıklara ve köklü şirketlere entegrasyon fırsatlarına yol açarak startup'ın büyümesini ve potansiyel exit şansını artırırlar.

Kurumsal Risk Sermayesi Başarı Hikayeleri:

Google Ventures: Nest Labs'a Stratejik Bir Yatırım: Google Ventures, 2011 yılında ilk yatırımını Nest Labs'e yaparak 50 milyon dolarlık bir yatırım turuna öncülük etti. Bu yatırım her iki şirket için de önemli bir dönüm noktasıydı. Google ventures, Nest'in yenilikçi ürünlerle ev otomasyonu pazarını alt üst etme potansiyelini gördü. Yatırımın ardından Nest Labs  ürünleri Google Asistan ve akıllı ev platformu da dahil olmak üzere Google ekosistemiyle entegre edildi. Ortaklık, Nest'in Google'ın kaynaklarından ve erişiminden yararlanmasına olanak tanıyarak büyümesini ve pazar hakimiyetini daha da hızlandırdı.Google Ventures'ın ana şirketi Google, 2014 yılında Nest Labs'ı 3,2 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir bedelle satın aldı ve bu, kurumsal risk sermayesi tarihindeki en büyük satın almalardan biri oldu.

Toyota Ventures ve Joby Aviation: Kentsel Hava Taşımacılığı Pazarında Öncü Olmak: Joby Aviation, hava taksi hizmeti odaklı elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı geliştiren bir havacılık şirketi. Toyota Ventures'ın 2017 yılında yaptığı ilk yatırımın ardından Toyota Motor Corporation, 2018'de Joby Aviation'a 44 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı. 12 ay sonra 350 milyon dolarlık ek bir yatırımla startup'ın stratejik bir ortağı oldu. Toyota ile yapılan stratejik ortaklık,startup'a finansal destekten çok daha fazlasını sağladı. Startup ekibi, uçak üretimini planlaması, parça tasarımları ve verimliliği artırmak için doğrudan Toyota mühendislerinden oluşan ekiplerle çalıştı. Toyota ve Joby Aviation ekipleri çok sayıda ortak projede ortak çalışarak, teknoloji ve ortak çalışma kültürü yaratabildi. Amaçları yakında sürdürülebilir kentsel hava taşımacılığı pazarında, geniş ölçekte üretim yapabilmek.

 

Yerli Kurumsal Risk Sermayeleri

  

Startupwatch verilerine göre,  Nisan 2023 itibari ile Türkiye'de kurumsal risk sermayesi 75.

Yerli risk sermayeleri, uzak doğu ARGE fonlarından, sürdürülebilirlik, iklim teknolojileri ve derin teknoloji yatırımlarına kadar çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyü geliştiriyor. 

Yatırım yapan yerli kurumlar, tarım, finansal çözümler, tekstil, turizm, inşaat, sanayi üretimi ve taşımacılık sektörlerinde uzman.

Startup'lara stratejik yatırımlar yapabilmek, yatırım yapılan startup'ın değer önerisini kurumun ana değer önerisiyle birleştirebilmek, kültür değişimi ve dolayısıyla zaman gerektiriyor.

Workinlot, şirketlere sunduğu iş gücü ve metodoloji ile bu geçisi hızlandırmaya çalışıyor. (Workinlot Kurumsal Hizmetler)

Startup kurucusu olarak, kurumsal risk sermayesi iş birliklerini değerlendiriyorsanız, bahsettiğimiz kriterleri de dikkate almanızı öneriyoruz.

Şirketler ve startuplar arasında 8 yıldır çok sayıda PoC (kavramsal doğrulama) proje iş birliği yarattık . B2B startup'ların 22 milyon $ üzerinde yatırım iş birliğine destek verdik.

100'ün üzerinde şirkete ulaşabildiğimiz kurumsal ağ ve uzmanlık, startupların ticarileşmesi, ürünleşmesi ve yatırım almasını sağladı. 

Ürünü çıkarmış, pazar uyumu ve yatırım arayan bir startup'ınız varsa, sizi tanımak istiyoruz. Workinlot PoC Labs

 

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz