Workinlot

Bir fikri bir ürüne veya hizmete dönüştürme süreci; zaman, para, çaba ve beceri gerektiriyor. Doğru yatırımcıyı seçebilmek, girişimin bulunduğu aşamaya uygun destekleri bulabilmesi için çok önemli. 

Bu yazıda, B2B girişimler için yatırım sürecinde rolü her geçen gün artan kurumsal risk sermayelerine değineceğiz. 

Kurumsal Risk Sermayesi (CVC) :

Kurumsal risk sermayesi, büyük bir firmanın (yönetim ve pazarlama uzmanlığı da sağlayabileceği), küçük ama yenilikçi bir girişimden hisse almasını sağlayan kuruma ait finansal yapıya verilen ad. Amacı, sermaye ve bilgi birikim gücü ile, rekabette avantajı elde etmektir.

Rekabette avantaj elde etmeyi hedefleyen kurumsal yatırımları ikiye ayırabiliriz. Stratejik veya finansal yatırımlar. Şirketler, uzun vadeli stratejik hedefler ve anında finansal getiri hedefine eşzamanlı odaklanamaz. Kurumsal risk sermayelerinde, bir hedef diğerine göre önceliklendirilir. 

Stratejik yatırımcı

En zor, metodoloji, odaklanma ve olgunlaşma gerektiren yatırımcı profili.

Stratejik yatırımcılar, ürün uyumuna ve sinerjilere odaklanır. Bir startup ile şirketin uyumlu işbirliği, yeni ürünler ve yeni pazarlar keşfedilmesini sağlar. Doğru yönetildiğinde, en verimli know-how geliştirme ve teknoloji transferi yöntemlerinden biri olabilir. 

Stratejik yatırımcı ana özellikler:

Stratejik yatırımcı, girişimin sonraki süreçte gelişimine devam edebilmesi için az miktarda hisse almalıdır

Finansal yatırımcıdan farklı olarak, girişimin gelişimi için kendi yönetimsel kararlarını alabilmesini destekler

Girişimin pazarına erişimi, iş ağının genişlemesi, yatırım sayesinde girişimin güvenilirliğinin artması, endüstri bilgi ve deneyimi ile destekler

Stratejik yatırımların, finansal yatırımlardan en büyük yapısal farkı hızlı büyüme potansiyelindense daha uzun vadeli kazanımlara odaklanmasıdır.

 Bu kazanımların arasında en anlamlılarından biri, kurumun kültürel olarak yeniliklere adaptasyonu ve değişebilmesini sağlamak olur. Şirketin yıllar içerisinde edindiği sermaye gücü ve bilgi birikimini, teknoloji çağı ve kültürüne aktarabilmesi için esnek bir yol sunar. 

Stratejik yatırımcının göze aldığı zorlukların bir yansıması da, bir finansal yatırımcı gibi acele sonuçlara odaklanmaması. İçinde kültür ve değişim geçen hiçbir konu kolay olmadığı gibi, stratejik yatırımlar da oldukça zor bir alan. Özetle kurumlar için stratejik yatırımlar, çoğu zaman “must have” ve oldukça zor.

Finansal yatırımcı

Finansal yatırımcılar, büyüme potansiyeli arar. Nakit yaratma kabiliyetine ve kazanç artışı kapasitesine odaklanır. Finansal yatırımcının hedefi girişimi işletmek değil, belirli bir süre içinde finansal getirilerini en üst düzeye çıkarmaktır. Bunun için de, pazar fırsatı, ürün performansı, ekip ve daha da önemlisi exit potansiyeli önceliklendirilir. 

Finansal yatırımcı ana özellikler:

Çeşitli finansal ürün ve hizmetler hakkında stratejik tavsiyeler sunar 

Kişiselleştirilmiş finansal planlar geliştirir

Girişimi karlı ve güvenli finansal kararlara yönlendirir

Müşteri ilişkilerini geliştirir ve sektör trendlerinden haberdardır

 

Hangi yatırım türü girişiminiz için daha akıllıca?

CVC’ler aynı anda hem uzun vadeli stratejik hedeflere hem de hızlı finansal getirilere odaklanamaz. Aynı dinamik girişimler için de geçerli. İçinde bulunduğunuz şartlara en uygununu seçmeniz gerekir.

Tek amacınız nakit almaksa, stratejik bir yatırımcıyla anlaşma yapmak sizin çıkarınıza olmayabilir. Ancak, ürünleriniz için çok daha geniş bir kitleye erişim elde etmek, girişiminizi genişletmek için pazarlama veya dağıtım kanallarından yararlanmak ve yeni müşteriler kazanmak gibi başka nedenlerle stratejik bir yatırımcıyla ortaklık kurmayı seçebilirsiniz.

En aktif stratejik kurumsal risk sermayelerinin, Microsoft, Intel Capital, Salesforce Ventures ve Google Ventures’a ait olmasının çok anlamlı bir sebebi var. Çünkü stratejik yatırım yaptıkları girişimin geliştirdiği teknolojiyle ilgileniyorlar ve potansiyel gösterirlerse onu satın alacak bir konumda olmak istiyorlar.

Ürününüzü doğruladınız ve çok hızlı ölçeklenmeye ihtiyacınız varsa, finansal getirilere odaklanan ve yukarıda listelediğimiz ana özelliklere sahip bir CVC çok doğru bir seçim olur.

 

Yerli CVC’ler

  

Startupwatch verilerine göre Nisan 2023 itibari ile CVC sayısı 75'e ulaştı. Yerli risk sermayeleri, uzak doğu ARGE fonlarından, hızlı getiri odaklı derin teknoloji fonlarına kadar geniş bir yatırım portföyü yaratmayı başardı. 

Stratejik yatırımlardan kazanılacak teknoloji transferi fırsatlarını doğru değerlendirecek kurumsal kültüre sahip olamamak gibi, çaylaklık eksiklerimizi deneyimle kapatacağız.

Yerli şirketlerimiz, tarım, finansal çözümler, tekstil, turizm, inşaat, sanayi üretimi ve taşımacılıkta çok değerli uzmanlık birikimine sahip. Bu birikimi değerini yeni döneme aktarabilmek için bütün yumurtaları aynı sepete koymadan tekno girişimlerle çeşitlendirmenizi tavsiye ederiz. 

Kurumsal uzmanlığı tekno girişimlere aktarabilmek veya stratejik yatırımlar yapabilmek, en az diğer yatırımlarınız kadar değerli olacak. 

Bu geçiş sürecinde, iş gücü veya planlama ihtiyaçlarınız için yerleşik girişimci hizmetimizi değerlendirebilirsiniz.( Yerleşik Girişimci Hizmeti - İş kültürünün Dönüşümü)

 

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz