Workinlot

Kurumsal hayatta yenilikler, ölçülebilir riskler almayı destekleyen süreçler ve kaynaklarla gelişebilir.

Kavramsal doğrulama (PoC), yenilikle ilişkili bazı riskleri ölçebilmek ve azaltmak için değerli bir araç olabilir. (Şirketler, Startupları Nasıl Değerlendirir ? PoC - Kavramsal Doğrulama Metodolojisi)

Kurumların startup'larla PoC süreçlerinde ürettikleri verileri, yönettiğimiz projelerde takip ettik. 

Aşağıda 2021 yılında kuruma sunduğumuz PoC raporundan alınan, kurum ve startup ismini kapattığımız, eski bir PoC takip ekranı görüntüsü var.

Yeşil kutular, rapor alınan güne kadar tamamlanan işler.

Her yeşil kutunun içerisinde, sürece ait dokümanlar ve farklı kayıtlar bulunuyor. 

Bu verileri ayrıntılı tutmak ilk planda, startup ve kuruma PoC döngüsünde nerede olduğumuzu gösterebilmeyi sağladı.

PoC'ler çoğaldıkca, kurumun startup etkileşimleri ile ilgili topladığımız veri ve yorum yapma kabiliyetimiz de gelişti.

PoC etkileşimini takip ederek elde ettiğimiz veriler, darboğazların nerede oluştuğunu ve kurumun inovasyon süreçleri ile ilgili neler yapabileceğini objektif anlatmaya yardımcı oldu. (5 Ways To Break Through Innovation Bottlenecks)

Bugün 3 sene öncesine dönüp, hangi projede ne yapmışız, ne problemler olmuş, şartlar ve çıktılar neymiş, email kayıtlarına kadar erişebiliyoruz.

Kurumlarda çalışanlar veya ihtiyaçlar değişse de, geçmiş deneyimler çok şey anlatıyor. Kurumsal hafızaya yatırım yapmak, iş zekasını geliştirmek ve etkili kullanmak isteyenler için büyük bir fırsat. Bizim için de öyle oldu. (Harness Corporate Memory and Collective Intelligence for productivity)

PoC bir satış aktivitesi ile sınırlı değil. Tek amaç, startup çözümünü hemen kurumun değer önerisine entegre etmek de değil.

Aynı zamanda bir deney ve öğrenim imkanı. İş zekası geliştirmek için müthiş bir kaynak.

Startup ve kurum için, yeni teknoloji veya iş modelinin yaratabileceği değeri doğrulamaya yarayan, öğrenimler barındırıyor.

Neden PoC yapıldığını baştan doğru belirlemek, öğrenimler doğru değerlendirebilmesini sağlıyor.

Çıktıların ölçülebilir metriklerle anlatılması, sürecin veri ile takip edilmesi, kurumsal yenilik yaratma riskini ölçülebilir ve yönetilebilir kılıyor.

 

Kültür ve Gerçeklerle Uyum

İnovasyon/strateji, teknoloji/araç ve bu ikisinin çalışabilmesi için en önemli köprü inovasyon kültürü.

PoC takip aracını geliştirirken, kurumlar için çok stratejik bir değer yaratabildiğimizi gördük.

Bunlar gerçeklerdi, şimdi de kültür...

PoC projelerinin yarattığı stratejik değeri en doğru kullananlar, startup'lar oldu. (B2B Startup için Ticarileşmenin Zorlukları ve Çözümleri)

Kurumlar en iyi ürünleri, ölçekli üreterek müşterisine sunmakla sorumlu. Hız, esneklik, riskli yenilikleri tanımak kurumsal kültürün ana parçaları değil.

Daha da önemlisi kültürle savaşılmaz. Kültürle uyumlu hareket edebilmek, zeka ve başarı göstergesi. 

Ürünleşme ve ticarileşme aşamasında startup'ın, defalarca kanıtlanmamış bir değeri, kurumsal müşteriye satması gerçekliğe aykırı.

Bunun yerine PoC ile kısa dönemde, düşük bütçeyle yaratabileceği değeri kanıtlamak, bizim önerdiğimiz yöntem. (Verimli PoC projeleri ile ürün 1.0 ve ürün pazar uyumuna hızlı geçiş)

Biz kurumların PoC yapabilmesini destekleyen çalışmalara devam edeceğiz. Bu esnada, CVC'lerin PoC verilerini değerlendirme konusunda daha istekli olmaya başladığını görüyoruz.

PoC değerini erken benimseyen startup'lara da, beraber çalışabileceğimiz bir yaklaşım geliştirdik. 

Daha fazla bilgi almak isterseniz, [email protected]

 

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz