Workinlot

2015 yılı dünya çapında kağıda olan talebin düştüğü ilk yıl oldu. Endüstrisinin büyüklüğü 2008'de 155,5 milyar dolar iken, 2018'de 29 milyar dolarlık bir düşüşle, 126,5 milyar dolar seviyesine indi.

İnovasyon, kağıt ürünleri sanayi için uzun zamandır odaklanılan bir konu değildi. 

Dijital çağ ve getirdiği yeni kültürle beraber, kağıt kullanım amaç ve alışkanlıkları da değişiyor. 

Yenilik İhtiyaç ve Fırsatları

Teknolojiyle değişen tüketici kültürü, dijitalleşme ve otomasyon eksikliği kaynaklı verimsizlikler, sürdürülebilirlik beklentileri, sektörde yeniliği zorunlu kıldı.

Değişim bir zorunluluk olsa da, fırsatlarla dolu.

E-ticaretle beraber paketleme ihtiyacı gelişti. Acaba mukavva ve paketleme ile ilgili çözüm sektörden mi gelecek yoksa yenilik e-ticaret veya teknoloji şirketleri tarafından mı gelecek?

Sürdürülebilirlik, kağıt ve paketleme ürünlerin değer zincirindeki her halkanın regülasyonlara uyumlu yatırımlar yapmasını gerektiriyor. Bir yandan da aynı regülasyonlar ve yükümlülükler, kağıt ürünlerini plastiğe alternatif olarak konumlanmasını desteklediği için, farklı sektörlerle yeni iş birliği fırsatları doğabilir mi?

Yeni fırsatlar araken, sektör şirketlerinin güncel ihtiyaçlarını unutmamak lazım. Verimsizliğin çözümü için maliyet optimizasyonu diitalleşme ve otomasyon çözümlerine yatırım yapanlar, güncel rekabette farklılaşabiliyor.

Rekabette farklılaşma hedefine giden yol sadece teknoloji çözümleri ile sınırlı değil.

Tüketici için kağıt ve orman ürünlerinin yeni değer ve rolünü belirleyecek bir faktör de, iş modeli inovasyonu. Kutu açma deneyiminden (unboxing experience), son tüketiciye daha yakın olmayı sağlayan servislere kadar, yeni iş modelleri de değişimin parçası.

Kağıt ürünleri sektörü yenilik fırsat ve ihtiyaçlarını, üç farklı kaynakla adresliyor. ArGe çalışmaları, teknoloji transferi, startup ve teknoloji firmalarıyla ortak inovasyon çalışmaları.

Biz bu 3 kaynaktan, yeni teknoloji ve iş modelleriyle değişim riskini paylaşan B2B startup’ların sektöre getirdiği fırsatları inceleyeceğiz.

Öncü pazarlarda kurumların startup'larla geliştirdikleri yeni çözümler ve sektöre farklı pazarlardan yeni çözümlerle dahil olan enerji, finans, teknoloji, kimya vb. şirketlerin çalışmalarına ülke bazlı bakalım.

Portekiz

Navigator kağıt firması, Portekiz'in GSYİH'sının yaklaşık %1'ini oluşturuyor. Ülkenin üçüncü büyük ihracatçısı ve tüm ihracatının yaklaşık %2,4'ünü temsil eden bir dev. Navigator değişimi teknoloji üreten firmalarla JV (ortak girişim) kurarak ve kendi arge çalışmalarıyla adresliyor.

ArGe çalışmalarıyla Kasım 2021'de fosil bazlı ürünlere alternatif sunan yeni gKraft markası aracılığıyla yeni bir ambalaj ürünleri serisini piyasaya sürdü.

2022’de P2X ile JV kurdu. Bu ortaklık, yenilenebilir enerji ve Navigator'ın kaynaklarını kullanarak aynı zamanda  sürdürülebilir ormanlar hedefini destekliyor. Amaç, karbon net sıfır sentetik jet yakıtlarının başarılı bir şekilde üretilmesi ve yakıtların karbonsuzlaştırılmasını sağlamak. (INT VENTURE IN PORTUGAL TO PRODUCE GREEN, NON-FOSSIL SYNTHETIC EFUELSP2X, Hamburg merkezli iki Alman şirketi tarafından desteklenen bağımsız bir JV. (Entegre enerji şirketi Mabanaft GmbH & Co. KG ve kimyasal ürünler geliştiren H&R Grubu)

Finlandiya

Stora Enso, Fin ve İsveç şirketlerinin birleşmesinden doğan sektörel bir dev, ortaklıklar kurarak iş modeli inovasyonları geliştiriyor. Müşteri içgörülerine dayalı inovasyon hedefiyle, üniversiteler ve araştırma enstitülerinin yanı sıra diğer şirketler ve startup'larla çalışıyor. 

Stora Enso startup hızlandırma programıyla, her yıl startup’larla farklı bir odak alanına yoğunlaşıyor.

Stora Enso Business Labs portföyü Lumir, Sulapac, ve Tree to Textile gibi startup'ları içeriyor. Startup portföyünün odağı, dijital müşteri deneyimi, akıllı operasyonlar, şeffaf tedarik zincirleri ve robotik süreç otomasyonu çözümleri.

Metsä Group ülkenin önemli orman ürünleri firmalarından. Startup’lar ve ArGe ile yenilik üretmek ve kurumsal imkanlarla yeniliklerini kitlelere ulaştırmaya yönelik düzenli çalışmalar yapıyor. İş birliği yaptığı startup'ların Metsä Group'un tesislerinde ArGe veya demo tesisleri kurabilmelerini, burada ürünlerini ve süreçlerini pazara ölçeklendirmeden önce test edebilmelerini sağlıyor.

Collective Crunch bu iş birliklerinden biri. Collective Crunch platformu, iklim, coğrafya ve süreç verilerini topluyor ve orman varlıklarına ilişkin daha doğru ve değer yaratan bilgiler için bunları yapay zeka modellerine dönüştürüyor. Makine öğrenimi modellerine dayalı hassas analizler sağlayarak doğru, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir orman envanterlerinin çıkarılmasını ve değişikliklerin sürekli izlenmesini sağlıyor.

Metsä'nın startup portföyüne örnek olarak, Fin huş ağacından elde edilen biyolojik olarak parçalanabilen ve yenilenebilir içerikler sunan Innomost, orman endüstrisinin talaş ve ağaç kabuğu gibi atıklarını kozmetik, kaplama ve paketleme gibi ürünlere dönüştüren startup Montinutra bulunuyor.

İsveç

İsveç’de startup, kurum etkileşimleri daha kollektif bir yapıya sahip. Akademi ve kurumların ortak desteklediği, startup hızlandırma program ve yapıları, İsveç’teki şirketleri yeni çözümlerle besliyor. (Ri.Se ve  Forest Industries)

İsveç’teki startup iş birliğini özendiren yapı çok sayıda derin teknoloji startup’ının ivme kazanmasını sağlamış.

Jord, yeni nesil katı biyoyakıt üretiyor. Bitkilerin atmosferik karbonu azaltma ve tarımda sürdürülebilir çözümler sunma konusundaki doğal yeteneğinden yararlanıp, şirketlere karbon kredisi sunuyor.

MycoMine'ın sloganı "atığı hayata dönüştürüyoruz". Startup, çevresel kirleticileri önlemek için mikrobiyal süreçleri kullanan bir ürün geliştirdi. Bu biyo bazlı arıtma yöntemi, geleneksel arıtma seçenekleriyle ilişkili emisyonları ve toksinleri azaltıyor.

Reselo da, fosil kökenli kauçuk ve plastiklere alternatif biyomateryaller geliştiriyor.

Biosorbe, kirli su ve topraktaki hidrokarbonları temizleyen alternatifler geliştiriyor.

Bright Day, orman ürünlerini enerji depolama çözümlerine ve yüksek kaliteli bir grafen malzemesine dönüştürmek üzerine çalışıyor.

Kanada

Kanada şirketlerin düzenli startup etkileşimini değerlendirdiğini görüyoruz. Ülkede aynı zamanda FPInnovations gibi tüm kağıt ve orman ürünleri sektörüne startup yönlendiren inovasyon hızlandırıcılar değer yaratıyor.

Flash Forest, havadan haritalama yazılımı, drone teknolojisi, otomasyon, ekolojik bilim ve orman yangını sonrası alanları hızla yeniden ağaçlandırmayı destekleyen çözümler geliştiren bir startup.

Tesera, gerçek zamanlı ve yüksek çözünürlük yetkinlikeri olan orman envanteri takip ve analiz çözümlerini sunuyor. 

FYBR, dron, uydu analizi, uzaktan algılama, büyük veri ve makine öğrenimi çözümleri ile orman ve kağıt ürünleri sektörü için gerçek zamanlı iş zekası üretilmesini sağlıyor.

Lim, orman yönetimini ve hasat operasyonlarını düzene koymasını sağlayan coğrafi yazılım ve büyük veri analizleri sunuyor.

Almanya

Future Forest tarım bankacılığı Rentenbank, çevre kuruluşları ve Alman hükümetinin ortak yürüttüğü bir inovasyon ekosistemi. Çözümlerini başta Almanya olmak üzere, sektörel şirketlere sunuyor. Üç ana ihtiyaca yönelik çözümleri hızlandırıyor: sürdürülemez arazi kullanımı, biyolojik çeşitlilik kaybı ve iklim değişikliği.

Dryad, büyük ölçekli bir IoT sensör ağında güneş enerjisiyle çalışan gaz sensörlerini kullanarak orman yangınlarının ultra erken tespitinin yanı sıra ormanların sağlığının ve büyümesinin izlenmesini sağlıyor.

Constellr, yüksek hassasiyetli akıllı tarım hizmetleri sağlayarak gıda güvenliğini destekliyor. Uzay tarımına yönelik tasarlanan altyapıyla, bitki örtüsü ve toprak sağlığını değerlendirmek için su, sıcaklık ve karbon ölçümüne odaklanıyor.

Seedalive Osnabrück Üniversitesi'nden çıkan bir spinoff, tohum kalite kontrolünü hızlandırmak için yeni bir teknoloji geliştirdi. Yapay zeka aracılığıyla, birkaç hafta yerine (orman bitkilerinde) yalnızca 4 saat süren dinamik bir biyoanalizin sonuçlarını analiz ediyor. 

Özet ve Öneriler

Startuplar, verimliliği arttıracak büyük veri temini ve analizleri, tedarik zincirinde izlenebilirlik, yeni kullanım alanları, yeni iş modelleri ve biotech çözümler üzerine odaklanmış durumda.

Kağıt ürünleri sektöründe startup çalışmalarını sadece sektör firmaları yapmıyor. Yenilenebilir enerji şirketleri, kimyevi madde üreticileri, finansal kuruluşlar, gıda, tarım ve teknoloji şirketlerinin aktif olarak startup’larla çalıştığı ve kağıt firmalarına yenilik götürdüğünü görüyoruz.

Yerli kağıt ürünleri şirketleri için gelecekte iki alternatif var.

Diğer şirketlerin yarattıkları yeniliklere adapte olmak veya kendi yeniliklerini üretebilmek.

Yerli şirketlerin verimsizlik ve küresel değişim gibi yangınlarla uğraşırken, startup’lara zaman ve imkan ayırması kolay değil. Startup’ları değerlendirebilmeleri için ortaklıklar ve kalıcı süreçler geliştirmeleri gerekiyor.

Yangınlarla uğraşırken geleceğe odaklanmak çok zor ama değer zincirinde varolabilmek için de şart.

Biz bu ikilemde kalan şirketleri, Poc hizmetleriyle yenilikleri ölçebilmesini destekliyoruz.. (Şirketler, Startupları Nasıl Değerlendirir ? PoC - Kavramsal Doğrulama Metodolojisi)

 

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz