Workinlot

PoC ( Kavramsal Doğrulama) ,startup'ın şirketle yaratabileceği değeri ölçebilmek için geliştirilen metodoloji ve sürece verilen ad. 

Startuplar, esnek tasarımlardır. Yeni teknoloji ve yeni iş modellerini hızla test etme riskini alabilirler.

Öbür taraftan şirketlerse, müşterilerine güvenli ve test edilmiş çözümleri sunmak için uygun yapılardır.

Bilimsel tasarlanan ve yürütülen PoC süreçleri, bu iki farklı risk algısı ve yapının iş birliğinin yaratacağı değeri ölçmeyi sağlar.

Hazırlık ve kurulum aşaması

Startupların listelendiği çok sayıda yerli & yabancı site veya keşif hizmeti bulabilirsiniz. (Startupswatch, StartupCentrum, Startupmarket, Crunchbase)

Peki, şirketinize özgün ihtiyaca yönelik çözüm üreten ve sizinle uyumlu çalışabilecek startup'ı nasıl tespit edebilirsiniz?

Kavramsal doğrulama yapabilmek, bu sorunu göreceli olmaktansa, veri bazlı çıktılarla yönetebilmenizi sağlıyor.

Daha ileri gitmeden kavramsal doğrulama yapabilmek için, hazırlık ve kurulum aşamasıyla başlayabilirsiniz :

Hangi konularda çözüm arayacaksınız? Odak alanlarını belirleme

Çözüm aradığınız alanlarda, startupları hangi kanallarla keşfedeceksiniz? İletişim kanalları ve stratejisi

Keşif hizmetinden gelen uzun listeyi, kısaltacak kriterleriniz belli mi? Tasarım ve iş birliği kriterleri

Deep-dive yapacağınız kısa listede yer alan startuplara sunabileceğiniz uygun bir NDA var mı? Hukuki ve süreçsel altyapı

Deep-dive görüşmesi yaptığınız startuplar arasından, PoC görüşmelerine geçeceğiniz startupları nasıl belirleyeceksiniz? Görüşleri alınacak, sürece dahil edilecek iç ve dış uzmanlar

PoC sırasında very paylaştırmanızı gereken bir senaryo olacaksa, test ortamı yaratabiliyor musunuz? Teknik hazırlık

Biz şu ana kadar bu aşamada sürece, kuruma ve ihtiyaca uygun 2 ila 5 girişim dahil etmişiz. Bu rakam, odak alanı ve şirkete göre değişkenlik gösterebilir. Hazırlık kriterleri ise nerdeyse herkes için geçerli.

Hazırlık ve kurulum tamamlandıktan sonra PoC tasarım sürecine geçerseniz, çıktılar ölçülebilir öğrenim ve kazanımlar olacaktır.

PoC tasarım aşaması

PoC için seçilen startuplara çözmeleri gereken senaryoyu verdiğinizde, PoC tasarımını ortaklaşa başlatmış oluyorsunuz.

Örnek ihtiyaç senaryosunu alan startup, herhangi bir şirkete çözüm üretiyormuş gibi jenerik bir tanıtım sunumu yapmaz. İhtiyaca yönelik nasıl çözüm geliştirebileceğini adresleyen, direkt ve net bir sunum bekleyebilirsiniz.

Startup gerçek kurumsal ihtiyacı aldığı için artık ihtiyaca yönelik çözümü tasarlayacağı sunuma başlayabilir.Bu aşamada startup’ın ihtiyacı doğru anladığını garanti altına alabilecek, açık bir iletişim kanalı tavsiye ediyoruz.

Biz kendi yürüttüğümüz kurumsal projelerde, bu iletişim kanalını üstlenerek, kurumun beklenti ve ihtiyacına uyumlu çözüm geliştirebilmesi için, startupla çalışmaya devam ediyoruz.

Gerçekten ihtiyacı doğru anladılar mı? Kurumun beklentileri net mi? Tasarım ve yönetim kriterlerine uyumlu bir iş birliği haritası tasaralanabilir mi? Bu süreçte sıklıkla, kontrol etmenizi tavsiye ettiğimiz konular.

Çözüm sunumları sonrası, değerlendirilen ekipler arasında bir seçim yapabilmek için yeterli bilgiye sahibiz. 

Peki PoC nasıl sonuçlanırsa başarılı diye nitelendirebiliriz?

Startup ve kurumun, PoC senaryosu ve bu senaryoya yönelik ölçülebilir başarıyı, önden tanımlaması gerekiyor.

Senaryoyu ve başarı metriklerini belirlemek için karşılıklı mutabakatın sağlanması, bazen tek seferde bazen de bir kaç toplantı sonrası olabilir. 

PoC yönetimi aşaması

Kavramsal doğrulama, kısa dönemli ve düşük bütçeli bir öğrenim aracı.

Bundan dolayı, doğru öğrenimleri alabilmek için sıkca tekrar edebileceğiniz çevik bir süreç tavsiye ediyoruz.

Startup ve kurumun, PoC sürecinde değişen şartlar veya bulguları olabilir. Yeni bulguları yönetebilmek için, sağlıklı takip yapılabilecek ama aynı zamanda anlamsız ek iş yükü yaratmayacak bir süreç gerekiyor. 

Proje yönetimi sırasında, öngörülen veya daha önce öngörülmemiş noktalarda uzman görüşü almak gerekebilir.

Bu uzmanları çoğu zaman  kurum içerisinden, bazen de ekosistem girişimci veya akademisyenleri arasından bulabilirsiniz.

PoC değerlendirme aşaması

PoC tamamlandığında ilk kıstas, başta belirlenen PoC başarı kriterleri ile uyum sağlandı mı?

Bu değerlendirmeyi yaparken, bir önceki bölümde bahsettiğimiz PoC yönetim sürecinde tespit edilen yeni bulguları da değerlendirmeye alabilirsiniz.

Değerlendirme sürecinde amaç, başarılı bir PoC süreci sonrası girişim ile nasıl bir iş biriliği yapılmalı tespit edebilmek. 

Yatırım yaparak girişimin ortağı ve ölçeklenmesinde paydaş olmak anlamlı mı?

Startup, iş birimleri ile ortak ürün-servisler geliştirilmeli mi?

Girişimin sunduğu ürün-servisin hangi şartlar altında müşterisi olunmalı?

Sonuçlar

PoC süreçlerinin şirketler için önemli bir kazanımı da, kurumsal hafıza ve vizyonu güncelleyebilmek. 

PoC başarısız geçtiyse, neden başarısız olduğunu anlayabilmek ve kurumsal hafızaya katabilmek, ileride aynı hataları yapmamak ve yeni yöntemler keşfetmeyi sağlayacaktır.

PoC’ler belli hedef ve odaklarda yapılsa da, başta belirttiğimiz gibi bir öğrenme süreci olduğu için, öngörülemeyen yeni fırsatları tanıma ve startup ile birlikte yeni vizyon geliştirme imkanı sağlar.

Şirketinize özgün inovasyon fırsatlarını tanımak için  [email protected]

 

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz