Workinlot

Türk sağlık sektörü artan bir hızla gelişiyor. Devletin sağlık hizmetlerine verdiği desteğin yanında, bu gelişimde yabancı yatırımcılar ve özel sektörün de rolü önemli.

Dünya Bankası'na göre Türkiye'nin 2020'deki toplam sağlık harcaması 146,2 milyar dolardı ve bu da GSYİH'nın %7,6'sını temsil ediyordu. Sağlık harcamalarının yüzde 40'ı özel sektör, yüzde 60'ı ise kamu sektörü tarafından yapıldı.

Türkiye'nin özel sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında, Medipol, Memorial, Acıbadem, Amerikan Hastanesi ve Medical Park gibi büyük kurumlar bulunuyor.

Türk sağlık sektörünün, yaşlanan nüfus, kronik hastalıkların yaygınlığının artması ve yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine olan talebin artması ile büyümeye devam etmesi bekleniyor. Tüm bu faktörler, yabancı yatırımcıların sağlık sektörümüze yatırım ilgisinin artmasına neden oldu.

2021 yılında devlet sağlık sektörüne yabancı yatırım çekmek için yeni bir inisiyatif duyurdu. Sunulan teşviklerle önümüzdeki beş yıl içinde 50 milyar $ yatırım hedefliyor. Devlet, yatırımcıların ilgisini çekmek için vergi indirimleri, arazi hibeleri ve finansmana erişim dahil bir dizi teşvik sunuyor.

Bu teşviklerle beraber, pek çok geleneksel yabancı yatırımcı sağlık sektörümüze yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Birkaç örnek:

Mubadala: Abu Dabi merkezli bu yatırım şirketi, İstanbul'da yeni bir hastanenin geliştirilmesine 1,5 milyar dolar yatırım yapıyor.

KKR: ABD merkezli bu özel sermaye şirketi, Türk sağlık sektörüne 2 milyar dolar yatırım yapıyor.

Bain Capital: ABD merkezli bu özel sermaye şirketi, Türk sağlık sektörüne 1 milyar dolar yatırım yapıyor.

Geleneksel yatırımlarının yanı sıra, küresel teknoloji şirketleri de sağlık sektörümüzde aktif bir çözüm sağlayıcı ve yatırımcı olmaya başladı.

Küresel Teknoloji Şirketlerinin Türk Sağlık Yatırımları:

Küresel teknoloji şirketleri sağlık sistemimiz üzerinde önemli bir etki yaratmayı hedefliyor. Bu şirketler, bakım kalitesini artırabilecek, maliyetleri azaltabilecek ve sağlık hizmetlerine erişimi genişletebilecek yenilikçi çözümler geliştirecek kaynaklara ve uzmanlığa sahipler.

Küresel teknoloji şirketlerinin sağlık sistemimize sağladığı çözümlerin bazıları:

Teletıp platformlarının geliştirilmesi: Teletıp platformları hastaların doktorlara uzaktan danışmasına olanak tanır ve bu da kırsal alanlarda ve engelli kişilerin bakıma erişimini iyileştirebilir.

Teşhis araçları geliştirmek için yapay zekanın (AI) kullanılması: Yapay zeka, hastalıkları geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve doğru şekilde teşhis edebilecek araçlar geliştirmek için kullanılabilir.

Sağlık hizmeti sonuçlarını iyileştirmek için veri analitiğinin kullanılması: Veri analitiği, hasta verilerindeki sağlık hizmeti sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı olabilecek eğilimleri belirlemek için kullanılabilir.

Sağlık verilerini takip edebilen giyilebilir cihazlar geliştirmek: Giyilebilir cihazlar, kalp atış hızı, kan basıncı ve uyku düzeni gibi sağlık verilerini takip ederek potansiyel sağlık sorunlarının erken tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Küresel teknoloji şirketlerinin Türk sağlık sistemine yatırımlarından bir kısmı da, hastaneler ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla kurulan ortaklıklar oluşturuyor. Bu ortaklıklar, sağlık sistemimize yeni teknolojiler ve uzmanlık kazandırmaya yardımcı olacak.

İşte sağlık sistemimize yatırım yapan küresel teknoloji şirketi yatırımlarından örnekler:

Microsoft: Microsoft, ulusal bir sağlık bilgi alışverişi (HIE) platformu geliştirmek için Türk devletiyle birlikte çalışıyor. HIE platformu, sağlık hizmeti sağlayıcılarının hasta verilerini güvenli ve elektronik olarak paylaşmasına olanak tanıyarak bakım kalitesini artırabilecek ve maliyetleri azaltabilecek.

IBM: IBM, yapay zeka destekli teşhis araçları geliştirmek için Türk hastaneleriyle ortaklık kuruyor. Bu araçlar, hastalıkları geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve doğru bir şekilde teşhis etmek için kullanılabilir.

Google: Google, sağlık verilerini takip edebilen giyilebilir cihazlar geliştirmek için yerli teknogirişimlerle çalışıyor. Bu cihazlar olası sağlık sorunlarının erkenden tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Amazon: Amazon, Türkiye'deki teletıp teknogirişimlerine yatırım yapıyor. Bu girişimler kırsal bölgelerdeki ve diğer yetersiz hizmet alan topluluklardaki hastalara teletıp hizmetleri sağlıyor.

Apple: Apple, iPhone için sağlıkla ilgili uygulamalar oluşturmak amacıyla Türk geliştiricilerle çalışıyor. Bu uygulamalar hastaların sağlık verilerini takip etmelerine ve sağlık durumlarını yönetmelerine yardımcı olabilir.

Bunlar sağlık sistemimize yapılan yatırımlardan sadece birkaç örnek.

Yapılan ve yapılması planlanan yatırımların Türk sağlık sistemi üzerinde, bakım kalitesi, bakım maliyeti ve bakıma erişim dışında, yeni istihdam ve ekonomik fırsatlar yaratması da bekleniyor.

Sağlık sektöründe değer yaratmak ve yeni pazarda var olmak, sadece küresel teknoloji şirketlerinin değerlendireceği bir fırsat değil. 

Şirketinize özel yenilik fırsatlarını belirlemek, keşfetmek için bize ulaşabilirsiniz.

 

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz