Workinlot

Avrupa Birliği (AB), 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmayı taahhüt ediyor ve sera gazı emisyonlarını azaltmak, sürdürülebilirliği teşvik etmek için bir dizi düzenleme ve direktif uygulamaya aldı.

2024 yılında, AB ülkelerine ihracat yapan Türk sanayi şirketlerini etkileyecek yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor.

Karbon Sınır Düzenlemesi (CBAM)

CBAM, AB'nin Yeşil Mutabakatının ana bileşeni. AB üreticileri ile aynı karbon fiyatına tabi olmayan AB dışı üreticiler arasında eşit bir oyun alanı yaratmak üzere tasarlandı. CBAM, başlangıçta çimento, demir ve çelik, alüminyum, gübre ve elektrikli ürünler gibi belirli sektörleri kapsayacak ve gelecekte diğer sektörlere kademeli olarak genişlemesi öngörülüyor.

AB ülkelerine bu ürünleri temin eden Türk ihracatçılarının, ürünlerindeki gömülü karbon emisyonlarına karşılık gelen CBAM sertifikaları satın almaları gerekiyor. Bu sertifikaların AB'deki maliyeti, şu anda yaklaşık 90 € / ton CO2.

Gözden Geçirilmiş Yenilenebilir Enerji Direktifi (RED III)

RED III, 2030 yılına kadar AB'de yenilenebilir enerji tüketimini mevcut %20'lik hedefi güncelleyerek, %40'a çıkarmayı hedefliyor. Bu, yenilenebilir enerji kapasitesinde önemli bir artış gerektirecek ve AB'ye yenilenebilir enerji ürünleri ve hizmetleri sağlayan Türk şirketlerinin bu artan talepten yararlanması muhtemel.

Gözden Geçirilmiş Enerji Verimliliği Direktifi (EED)

EED, binalar, cihazlar ve araçlar için yeni enerji verimliliği hedefleri belirlemeye yardımcı oluyor. Enerji verimli ürünler üreten Türk şirketlerinin bu yeni gerekliliklerden yararlanması muhtemel.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD)

CSRD, AB'deki büyük şirketlerin çevresel etkileri, sosyal etkileri ve yönetişim uygulamaları dahil olmak üzere sürdürülebilirlik performansları hakkında raporlama yapmalarını zorunlu kılıyor. AB'ye ihracat yapan Türk şirketlerinin CSRD'ye uymak için raporlama uygulamalarını uyarlamaları gerekebilir.

Türk Sanayisi Üzerindeki Etki

Bu yeni düzenlemelerin, AB'ye mal ihracat eden Türk sanayisi üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemel.

Türk şirketleri, AB pazarında rekabetçi kalabilmek için daha temiz teknolojilere ve karbon emisyonlarını azaltacak çözüm ve işbirliklerine yatırım yapması bekleniyor.

Özellikle CBAM, Türk ihracatçılar için büyük bir zorluk olacağa benziyor. CBAM sertifikalarının maliyeti, Türk ihracatının maliyetini önemli ölçüde artırabilir ve bazı şirketler bu maliyetleri müşterilerine yansıtmakta zorluk çekebilir.

Bununla birlikte, Türk şirketlerinin AB'nin yeşil ekonomiye geçişinden yararlanacağı fırsatlar da var.

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik zorluklarına yenilikçi ve rekabetçi çözümler geliştirebilen Türk şirketleri, AB pazarında başarılı olmak için iyi bir konumlanmaya sahip.

Yerli ve yabancı teknogirişimlerle çözümler geliştirmek, Türk şirketlerinin AB pazarının yeni beklentilerine uyumunu hızlandırabilir. Uzun dönemli, maliyetli ve klasik yatırımların yanında, teknogirişimlerin donanım ve yazılım çözümleri ile yeşil ekonomiye geçişi nasıl hızlandırdığını da incelemenizi tavsiye ediyoruz. ( Şirketler sürdürülebilirlik projelerinde neden startup'larla çalışıyor? )

 

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz