Workinlot

Şirket Profili

Borusan Makina ve Güç Sistemleri, başta inşaat, madencilik, gıda ve enerji olmak üzere farklı sektörlere, uçtan uca çözümler sağlıyor.

Caterpillar ile 1994’te kurduğu stratejik ortaklıkla, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da hizmet sağlıyor.

Fırsat

Borusan Makine, geniş bir coğrafyaya yayılmış farklı endüstrilerdeki müşterileri için servis ve ürün yelpazesini, değişen ihtiyaç ve fırsatlarla birlikte güncelleme ihtiyacı duymaktaydı ve bu amaçla teknoloji üreticileri ile işbirlikleri kurgulamayı hedefleyen, paydaş stratejisini test etmeyi seçti. 

Bu kapsamda, girişimler ve ARGE firmaları ile beraber sunabileceği yeni teknoloji tabanlı değer önerilerinin neler olabileceği ve bunların fizibilitesinin tespit edilmesi hedeflendi.

Yaklaşım

Yaklaşımımız, ilk planda Borusan Makina’nın küresel rakiplerinin, ARGE ve startup firmaları ile nasıl işbirlikleri tasarladıkları, yürüttüklerini analiz etmek ile başladı. 

Analiz edilen rekabet yaklaşımlarından Borusan Makina hedeflerine uyumlu, yatırım geri dönüşünün (ROI) ölçülebilir olduğu fırsat alanları listelendi ve önceliklendirildi. 

Son olarak da önceliklendirilen fırsat alanlarında etkileşim metodolojisini, Borusan Makine şirket kültürüne uygun tasarlayıp, ilk sene içerisinde tasarlanan metodolojiyi test etmeye başladık.

Yerleşik girişimci hizmeti ile 2 fazlı bir süreç yürüttük.

Faz 1 – Kapsam geliştirme:

 • Borusan Makina’nın halihazırdaki kurumsal inovasyon stratejisinin analizi
 • Global benchmark çalışması – Örnek seçilen benzer değer önerisine sahip 3 uluslararası firmanın, startup / ARGE şirketleri ile etkileşimleri (Yatırım, ortak geliştirme, stratejik işbirlikleri vb.) ve olası başarılı örnek uygulamaların analizi
 • Borusan Makine iş birimleri ile yeni fırsat / inovasyon alanlarını tespit etmeye yönelik atölye çalışmaları
 • Tamamlanan iş birimi atölye çalışmaları ve global benchmark çalışmasında edinilen inovasyon odak alanlarının, Borusan Makine kurumsal inovasyon stratejisi ile uyumlu, teknoloji arz seviyesi olgunluğu ve yatırım geri dönüşüne (ROI) göre önceliklendirilmesi

Faz 2 – Borusan Makine’ya özgün startup etkleşim metodolojinin tasarlanması ve tasarlanan kurumsal şablona göre etkileşimlerin yönetilmesi

Görevler ve Önemli Adımlar

İlk önceliklendirme sonrası, 10 inovasyon odak alanı belirlendi. Belirlenen odak alanlarının 3 farklı ufukta değerlendirilmesine karar verildi. 

İlk döngüde, tespit edilen inovasyon alanlarına yönelik aşağıdaki 12 farklı teknoloji kümesi, yönelik çözümler, dijital platform ve diğer işbirlikleri ile tarandı. 

 • Giyilebilir teknoloji çözümleri
 • Uzaktan servis ve personel eğitimi
 • Yapı bilgi modellemesi - BIM
 • Akustik ve kinetik sensör
 • Dijital ikiz
 • Kestirimci bakım
 • Görüntü işleme
 • Drone
 • İnşaat proje yönetimi
 • İnşaat sektörü malzeme tedarik pazar yerleri
 • Uzaktan cihaz yönetimi
 • Yapay zeka – tahminleme - planlama

115 girişim Workinlot ekibi tarafından analiz edildi. Analiz bulguları Borusan Makina inovasyon ekibi ile paylaşıldı ve 8 girişim ile detaylı görüşmeler başlatıldı. Görüşme süreçlerinin sonunda 5 girişim ile detaylı işbirliği değerlendirilmesi yapılabilmesi için gizlilik sözleşmesi (NDA) paylaşıldı. 

İlk sene içerisinde 2 ekip ile kavramsal doğrulama çalışması (PoC) yapılabilmesi için sözleşmesel süreç başlatıldı. Bir ekip ile sözleşme süreci tamamlandı ve PoC başlatıldı ve başarı ile tamamlandı.

Çıktılar

Borusan Makina için tasarlanan, startup etkileşim metodolojisi, birden fazla odak alanı ve süreçte test edildi ve kurum için uyumlu bulundu. 

Edinilen yeni metodoloji ve know-how ile ortak geliştirilen projelerin yaratıcı dinamikleri, Borusan Makina’nın kadrosuna yeni katılan çalışanlar için doğru bir gelişim alanı oldu; IK için çalışan tutma dinamiği sağladı. 

Borusan Makina inovasyon takımına, iki genç ve başarılı yetenek eklendi. 

İlk yıl sonunda başarı ile başlayan PoC çalışmaları sayesinde, ek fırsat alanları tespit edildi. 

PoC görüşmelerinin devam ettiği bir farklı projede ise, Borusan Makina’nın girişim ile çalışabilmesi için bilgi teknolojileri altyapısına yatırım yapmasına karar verildi. Bu kapsamda departmalar arası değer yaratacak projeye uygun, veri paylaşım altyapı çalışması başlatıldı.

Borusan Makina, startup ve ARGE firmaları ile kalıcı bir paydaş stratejisi oluşturma konusunda ilk yılı ölçülebilir sonuçlarla tamamladı. Paydaş stratejisini güçlendirmek için Borusan yeni odak alanları ve finansal araçlar geliştirme kararı aldı.

 

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz