Workinlot

Performans Bazlı İş Tasarımı

Döngüsel iş modelleri çevre ve insan için pozitif etki sağlayacak. Tabii finansal fizibilite gibi önemli bir bariyeri geçmeleri gerekiyor. Performans bazlı iş tasarımıyla aradığımız finansal uygunluğu sağlamayı başlıyoruz.

Yeni kavramlarda kaybolmadan, şirketlerin başarı metriklerini hatırlayalım…

Şirketler ürün ve servisleriyle, müşterilerinin problemlerini çözer.✅

Çözülen problem ve yarattığımız özgünlük, kazançla ödüllendirilir. ✅

Çözülen problemin büyüklüğü veya yaratılan özgün değer arttıkça, ticari kazanımlar da artar.✅ (Startupların aşina olduğu bir kurgu)

Kısaca ticari başarı, şirketin müşterisi için yaratabildiği özgün değer ile orantılıdır. Finansal kazanımlar ve ne kadar fazla ürün sattıldığı ise, ticari başarının bir çıktısı olabilir.

Satılan ürün miktarını arttırmaya odaklanmak, müşteri ihtiyaçlardan ve uzun dönemli ticari fizibiliteden uzaklaşmak anlamına geliyor. 

İçinde bulunduğunuz pazarda rekabet arttıkca, değer zincirinde anlamlı kalabilmek için müşteri ihtiyaçlarını takip edebilmek ve özgün çözümler üretebilmek, oldukça kritik...

Rekabetin yoğunlaştığı pazarlarda, müşteri odaklı inovasyonu tetikleyen iş modellerine daha sık rastlayacağız. Performans bazlı iş tasarımı ve kimyasal kiralama müşteri odaklı şirketler için doğrulanmış iş modelleri sunuyor.

Kaynak: https://chemicalleasing.com/chemical-leasing-in-practice/

Birçok sektör, kimyevi madde üreticilerinden malzeme alır. Amaç, hiçbir zaman sadece kimyasal bileşenleri almak değildir. Alınan malzeme ile, müşteriye değer üretecek yeni çözümler üzerinde çalışılır.

Otomotiv sektörü kimyasalları şase üretimi, temizlik gibi alanlarda kullanır. İçecek üreticileri, taşıma bantlarının sorunsuz çalışması için kullanır. Elektronik eşya üreticileri, cihazları korumak için farklı kimyasallar kullanır.

Yeni bileşenler üretmenin giderek zorlaştığı kimya sektörü, performans bazlı iş tasarımına ilk uyum gösteren sektörlerden. Performans bazlı iş tasarımının başarılı bir çıktısı, kimyasal kiralama modeli.

Her ne kadar isminde “kimyasal” kelimesi geçse de, aslında tüm sektörler için geçerli bir model.

- Kimyasal Kiralama — Döngüsel İş Modeli Yaklaşımı

Kimyasal kiralama, odağı kimyasalların satış hacmini artırmaktansa, her paydaş için daha katma değerli bir yaklaşım amaçlayan bir iş modeli yeniliğidir.(Kaynak)

Kaynak

Delta (DEA), Mısır’da elektrikli ekipman üreticisidir. Özellikle yüksek miktarda atık üretimi ve verimsiz operasyonel yönetim nedeniyle çeşitli kayıplar ve yüksek maliyetlerle karşı karşıyadır. Çalışanların kimyasallar konusundaki bilgileri çok sınırlıdır. Bu da şirketin genel performansını etkiler.

DEA ürettiği çamaşır makinelerinin boyama işleminde kimyasal kiralama modelini kullanır. Normalde DEA için sadece boya tedarikçisi olan Akzo Nobel ve Chemtall, kimyasal madde satışı yapmaktansa ortak bir inovasyon süreci yürütür. Projede Akzo Nobel ve Chemetall, yüzey işleme, elektro kaplama ve elektrostatik toz boya kaplama işlerini, DEA için anahtar teslim ve daha verimli sunmayı hedefler.

Ekonomik Kazanımlar:
• Ön arıtma kimyasalları için kimyasal tüketimi yüzde 15–20 ve toz boya için yüzde 50 azaltıldı
• Çamaşır makinesi başına toplam maliyetin yüzde 15–20 oranında azaltılması
• Yeniden işleme ve ıskarta yüzdesi yüzde 1,5'e düşürüldü
• Kayıplar yüzde 1'e düşürüldü

Çevresel Kazanımlar:
• Çevre dostu ön arıtma prosesi (örn. siyanürsüz ve nikelsiz fosfatlama teknolojileri) kullanılarak çamur atıklarının giderilmesi
• İnce toz atığının yüzde 10–5 oranında azaltılması
• Atık suyun yeniden kullanımı
• Atıkların geri dönüştürülmesi
• REACH’e uygunluk (
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Kimyasal kiralama, farklı endüstrilerde halihazırda başarıyla uygulanmakta. Elektronik ekipman üretimi, Araba, gıda işleme ve temizleme, çelik işleme, Maden suyu üretimi, Atık su arıtma, Tekstil — ön arıtma ve bitirme, Bira üretimi, Petrokimya endüstrisi, diğer öncü kullanım alanları arasında.

Kimyasal kiralamada tedarikçi, artık başarıyı satılan kimyasalların hacmine göre ölçmemektedir. Tedarikçi ve kullanıcı firma çıkarları, proje seviyesinde uyumlu hale gelir. Kullanılan ürün miktarı azalır, maliyetler düşer ve taraflar kârını artırır.

Kaynak

Basitleştirsek de, ürün satış baskısından kurtulup değerli bir proje tasarlamak oldukça zor. Müşteri ve değer zincirinizdeki şirketlerin sorunlarını tespit edebilmek, çözüm sunabilecek dış kaynaklar (startup ve teknoloji şirketleri) doğru konumlayabilmek ve ortak geliştirme süreçlerini yönetebilmek. Özellikle kurumsal iş tanımınız buna izin vermiyorsa...

Müşteri odaklı çözümler geliştirmek, startup işbirliklerini yönetmek ve diğer kurumlarla ortak inovasyon süreçlerini deneyimlemek için, Workinlot "Yerleşik girişimci" iş gücü, şirketiniz için anlamlı olabilir.

Hangi sektörde yer aldığınızdan bağımsız, şirketinizde bir inovasyon sorumluluk merkezi oluşturarak sizi destekleyebiliriz.

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz