Workinlot

Kurumlar sektörel uzmanlıklarıyla, hitap ettiği müşteriye en iyi ürün/servisleri göndermeye odaklanır.

Yeni ve risklidense, test edilmiş güvenilir çözümler.

İnovasyonun üreticisi startup ve teknoloji şirketleriyse, riskli yeni teknoloji ve iş modellerini test etmeye odaklıdır.

Kurumsal inovasyon merkezleri, kurumların sektörel uzmanlık dışında inovatif gelişmeleri takip edebilmeleri ve uygun fikirleri kârlı hizmet ve ürünlere dönüştürmek için tasarlanmış fiziksel açık inovasyon yapılardır.

Bu merkezler yenilik ihtiyaç ve fırsatlarını su üstüne çıkarabilmek için, müşterileri ile arge ve inovasyon çalışmaları yapabilmelerini, startup’lar, akademisyenler, girişimciler ve araştırmacılarla yenilik odaklı etkileşim kurmalarını ve farklı sektörlerdeki şirketlerle ortak yenilik çalışmaları yapmalarını kolaylaştıran süreçlerle desteklenir.

Bu süreçlere örnek, dönemsel startup hızlandırma programları, belli odaklarda uzun dönemli arge ve startup kuluçkaları ve odaklanılan alanlarda düzenli içerik üretimi.

Konu uzmanlarının kurumsal inovasyon merkezine katkısını devamlı kılmak için hızlandırma ve kuluçka programlarında mentor ve içerik üretmede bir paydaş olarak süreçlerin tamamına dahil edilebilir.

Başarılı kurumsal inovasyon merkezi örnekleri

Google X

Google X kurumsal inovasyon merkezi aracılığıyla Google, ürünlerini sürekli bir iyileştirme ve güncelleme sürecinde tutabilmeyi başaranlardan. Google, tarımsal gıda, deniz sürdürülebilirliği, robot teknolojisi ve cihazlar arası yeni bağlantı biçimleri gibi çok çeşitli alanlara odaklanıyor. Google Glass, Google sürücüsüz araç Waymo, Google Contact Lens, ve Project Loon, inovasyon merkezinin ürettiği birkaç başarılı proje.

Verizon 5G  Lab

Amerika’nın farklı bölgelerinde kurulan inovasyon merkezleri ile Verizon, 5G ağını kullanımına katkıda bulunacak çözümleri destekliyor. Merkezlerde startup hızlandırma ve kuluçka süreçleriyle, ekosistemdeki başarılı girişimcilerle etkileşimi düzenli kılmayı hedefliyor. 5G teknolojisi ile entegre çözüm geliştirmeyi odaklandıkları alanlar arasında, robotik çözümler, sürücüsüz araçlar ve sağlık hizmetleri ön plana  çıkıyor. Verizon kurumsal inovasyon merkezinde, SoCal Tech Bridge iş birliği ile savunma sanayii için dronlar, bağlantılı araçlar, enerji iletişimi ve yönetimi ve üs güvenliği çözümleri üretebilecek bir altyapı hazırladı. (5G and technological innovation help the Department of Defense explore new frontiers)

 

Diğer başarılı kurumsal inovasyon merkezlerinden bazıları,Tim Innovation LabsAmazon Lab126Volkswagen Automative Innovation Lab, Staples' Velocity Lab, Lowe's Innovation Lab, Capital One Labs, TCS Innovation Labs, Mastercard Foundry,

Hatalı Tasarımlardan Öğrenimler

Kurumsal inovasyon merkezlerini özgün kılan faktör, şirketin ana işiyle uyumlu çözümler geliştirmeyi kolaylaştıran çok paydaşlı bir çalışma ortamı sunması.

İnovasyon odağında fiziksel ve dijitalin bir arada çalıştığı bir ekosistem tasarımda, dikkat etmenizi önereceğimiz bazı noktalar var. 

Workinlot Ekosistem Modeli

Bazı şirketlerin inovasyon merkezlerine adım atarken gizlilik sözleşmesi imzalatıyor olması, dışarıdan gelen paydaşların katılımını azaltan bir gerçek. ArGe için geçerli olan gizlilik kuralları, inovasyonun doğasına aykırı. Bu her ticari sırrı dışarı açmak anlamına gelmiyor. İnovasyon merkezleri yeniyi keşfetmeyi hedefler. Kurumsal ticari sırlardansa, çözülmesi gereken problemlere odaklanmak doğru bir başlangıç olurdu. 

Bir diğer sorun da inovasyon merkezlerinin şirketin ana iş modeline katkıda bulunmayacak konulara odaklanması. Bazen şirketler hiçbir zaman kullanmayacağı araştırmaları, bu merkezlerde yürütebiliyor. Dışarısı için güzel bir pazarlama aktivitesi gibi gözükse de, işlerin uygulamaya geçmeyeceğinin farkına varan kurum içi ve dışı paydaşlar bir daha sizinle aynı motivasyonda çalışmayacaktır. Popüler konulardansa, şirketin değer yaratabileceği konulara odaklanmak daha sağlıklı olurdu.

Proje çıktılarına odaklanmak ve yeni işleri şirketin ana modeline dahil etmek kolay değil. Bunun için de ortak dil kullanılması gerekiyor. İnovasyonda ortak dil yaratabilmek, başarı beklentisi ve ihtiyacın her paydaş tarafından net anlaşılması ve tüm çalışmaların başarı metrikleri ile ölçülmesinden geçiyor. 

Son bir nokta da paydaşların ekosistem tasarımında ne kadar kritik olduğu ile alakalı. Yenilik, var olmayanı sıfırdan yaratmaktansa, çok farklı alanda kullanılanı yeni bir amaç için konumlamakla alakalı. Bundan dolayı da hangi uzmanlıkların gerekeceğini en başta öngöremeyebilirsiniz. Universiteler, startup ekipleri ve farklı uzmanlıklardaki mentorler kadar, şirket içirisinde farklı yetkinliklere sahip tüm departmanlarında temsil edilmesi daha doğru bir tasarım olur. Kurumsal inovasyon, tüm iş birimlerinin meselesi olmalı.

Paydaşlar sadece içgörü üretmekte değil diğer kaynaklarıyla da kurumsal inovasyon merkezlerini besleyebilmeli. Ekosistem gibi çalışabilen bir inovasyon merkezi, iot prototipleme yapabilecek girişimcilerin de, maker lablerin veya universite labaratuvarları paydaşların ihtiyaç bazlı sunabileceği fizksel kaynaklara değerlendirebilmeli. Bir önemli kaynak da içerik üretimi. Bir pazarlama aktivitesinden bahsetmiyoruz. Fikir geliştirme, sorun tespiti ve vizyon tasarımına yardımcı olacak farklı uzmanların görüşleri, dijital ve fiziksel kanallarla inovasyon merkezinin iç ve dış paydaşlarıyla düzenli paylaşılabilir.

Teknoloji ve gelişimin hızıyla ortantılı, daha karmaşık problemlerle karşılaşmaya devam edeceğiz. Karmaşık problemleri çözebilmek için ortak inovasyon kültürü geliştirmek için kurumsal inovasyon merkezleri iyi bir adım olabilir. Bu merkezler inovasyon kültürünün gelişebilmesi için paydaşların birbirlerini tanıyabilmesini, paydaşlar arası güven duygusunun oluşabilmesini ve ortak süreçlerde çalışma deneyimi edinmelerini sağlayabilir. (Performans Bazlı İş Tasarımı)

 

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz