Workinlot

Bu makalenin başlığı hakkında uzun uzun düşündük. Çok odaklı ve spesifik bir şey hakkında yazmak istiyoruz: "Kurum içinde girişimlerden gelen inovasyonlara yönelik farkındalığı nasıl artırır ve talep yaratırsınız?" Ancak, bunu nasıl yaptığınız, daha sonra başardıklarınızın yanında çok önemsiz kalıyor:

 • Tanıştığınız girişimler arasından etkileşim kurduğunuz girişimlerin dönüşümünü artırabilirsiniz.
 • Kurumsal inovasyon veya kurumiçi girişimcilik çabalarınızın yenilikçi ve yaratıcı çıktılarını arttırabilirsiniz.
 • Yeteneklerin elde tutulmasını ve katılımını geliştirebilirsiniz.
 • Gerçek içgörüleri ve verileri kullanarak girişimler ile tam olarak nasıl ilişki kurmak istediğinizi anlayabilir ve tasarlayabilirsiniz.

İkilemi gördüğünüzü umuyoruz. Yukarıdaki her madde başlı başına bir tartışmadır ve büyük olasılıkla bu makalenin amacından daha önemlidir. Başlık için yukarıdakilerden herhangi birini kullanmış olsaydık, bu tam anlamıyla bir tıklama tuzağı olurdu ve bildiğimiz kadarıyla inovasyon yöneticilerinin buna ne zamanı ne de toleransı var.

İşte size, tipik Workinlot tarzında, girişimleri içeri almak için adım adım bir kılavuz.

Bu yazı kimin için?

Her şeyden önce, bu yazının kimin için olduğunu belirleyelim. Bir inovasyon yöneticisi, CXO veya büyüme, yeni iş geliştirme, dijital dönüşüm vb. ile görevli biriyseniz ve aşağıdaki kriterlerden herhangi birini karşılıyorsanız okumaya devam edin.

 • Kurumunuzdan orijinal ve eyleme geçirilebilir yenilik ve iyileştirme fikirleri çıkarmak istiyorsunuz.
 • İnovasyon projelerini yönetmek için kurumunuzdan zaman ve taahhüt almaya çalışıyorsunuz
 • Kurumunuzda sektörünüzdeki yeni rekabet ve tehditler hakkında farkındalık yaratmanız gerekiyor

Önereceklerimizin birçok olumlu yan etkisi olmasına rağmen, şimdilik doğrudan etkisi olan yukarıdakilere odaklanalım.

Görsel: Johnnie Shannon

Ayrıca girişim etkileşimleri bağlamında konuşacağız çünkü girişim etkileşimlerinin bir şirketin inovasyon cephaneliğindeki en güçlü ve sofistike varlıklar olduğuna inanıyoruz ve burada ve burada sebeplerimizi netleştirdiğimizi varsayıyoruz. Ancak ilkeler tüm inovasyon varlıkları için geçerli.

Iraksak ve yakınsak düşünce

Önerilerimiz, ıraksak ve yakınsak düşünme, tasarım odaklı düşünme, yalın, ürün odaklı düşünme, buna ne demek isterseniz, kavramlarından gelmektedir. Temel olarak amaç, tek bir doğru cevap olmadığında bile bir sonuca varmak ve sonucun insanları ilgilendirecek ve harekete geçirecek kadar güçlü olduğundan emin olmaktır. Senaryomuzda, ıraksaklık içgörü geliştirmek, yakınsaklık ise öncelikli bir yol haritası geliştirmektir.

Görsel: Peter Morville

Bu akışı bilinenlerin analizi ve bilinmeyenlerin sentezi olarak da düşünebilirsiniz. Analiz muhtemelen daha kolay olan kısımdır, ancak güçlü ve sonuç odaklı sentez olmadan, tüm süreç analiz felcinin kurbanı olabilir. İşte burada deneyim devreye girer. Süreci iyi fasilite eden kişiler, analiz aşamasında tamamen objektiftir, ancak sentez aşamasında çıktıları aktif olarak yönlendirir.

İçgörüleri toplamak

Hedefi göz önünde bulundurarak başlayın. Öncelik sırasına göre inisiyatifler ve kapsam öğeleri içeren bir yol haritası oluşturmak istiyorsunuz. Yani toplamanız gerekenler, şirketin, ekiplerin ve sektörünüz için önemli olan konular.

Görsel: Wirestock

Strateji Analizi

Tüm şirketlerin stratejik yol haritaları hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur. Çoğu, inovasyonu önemli bir inisiyatif olarak görür ve inovasyon stratejisi için özel bölümlere sahiptir. Bu tür belgeleri incelemek, şirketin yakın ve uzak gelecekte kaynaklarını nereye harcamak istediğini anlamanıza yardımcı olur.

Sorun Fırtınası

Bugüne kadar bulduğumuz en etkili yöntem atölye formatıdır. Aynı ve komşu iş birimlerindeki insanları bir araya getirir ve şu soruları sorarız:

 • Çalışmanız nasıl geliştirilebilir?
 • Şu anda hangi büyük proje üzerinde çalışıyorsunuz?
 • 2 yıl sonra sizin yerinizde olan bir kişinin ne üzerinde çalıştığını görmek isterdiniz?

Cevapları alırsınız, birkaç kez neden diye sorarsınız ve içgörüyü netleştirmek için bir hikaye anlatmalarını istersiniz. Artık kurumunuzun tutkulu olma olasılığının daha yüksek olduğu odak alanlarının bir listesine sahipsiniz.

Küresel Karşılaştırma Çalışması

Sektörünüzdeki veya değer zincirinizdeki bazı şirketlerin, farklı amaçlar için birden fazla inovasyon varlığına sahip olduğu neredeyse kesindir. Bu şirketlerle ilişkili başarılı ve inovatif girişimler de var. Hızlı bir araştırma yapmak kesinlikle işe yarar. Amaç, örneklerdeki önyargıları çoğaltmak değil, ilham almak ve sizin için neyin işe yarayıp neyin yaramayacağına karar vermektir. Ayrıca araştırma sonuçları, organizasyon içinde yaratıcılığı ve bağlılığı arttırmaya yardımcı olur.

Çıkarımlar Yapmak

Tüm bilgiler toplandıktan sonra, sentezlemeye başlama zamanıdır. Görünüşte birbiriyle alakasız olan birçok veri noktası olacağını unutmayın, yine de görev her şeyi anlamlandırmak ve noktaları birleştirmektir. Yapılması gereken, toplamadan daha fazla kümeleme ve elemedir.

Görsel: Mark Arron

Ne, nerede ve nasıl

İnovasyon ihtiyaçlarını, veya bizim tanımlamayı sevdiğimiz şekliyle fırsatları, kümelemenin/bölümlere ayırmanın ilk yöntemi, onları farklı inovasyon varlıklarına atamaktır. Aşağıdaki pratik kurallar %100 doğru değildir ancak bir kılavuz görevi görebilir.

 • Fırsatlar ana faaliyet alanına çok yakınsa veya size çok özelse, Ar-Ge veya kurumiçi girişimden yararlanın
 • Fırsatlar çok net bir şekilde tanımlanmışsa ve uygulanması nispeten daha uzun projeler gerektiriyorsa, diğer şirketlerle stratejik ortaklıklar kurmayı düşünün
 • İstenen çözümler konusunda yüksek düzeyde bir belirsizlik varsa veya çözümler şu anda sahip olmadığınız yetkinlikleri gerektiriyorsa, girişim etkileşimlerini düşünün
 • Diğer durumlar gene girişim etkileşimlerini düşünün

Arz tarafını karar verme sürecine dahil etmek

Atasözleri bir sebepten dolayı var. Onlar zamansız tavsiye parçalarıdır. Burada “boşa kürek çekmemeye” çalışıyoruz. Herhangi bir fırsat için girişim arzı henüz yerel veya ulaşılabilir uluslararası ekosistemlerinizde yoksa, o zaman bu fırsata öncelik vermenin bir anlamı yoktur. Burada 2 filtremiz var, fırsat alanında girişimler var mı veya fırsat alanını girişimlerin olduğu bir yer için yeniden ifade edebilir miyiz? Masaüstü araştırmaları, platform abonelikleri ve ağ bağlantılarınızı kullanabilirsiniz. Biz global girişim ekosistemindeki bilgi birikimimizi ve deneyimimizi de kullanıyoruz.

Ortak akıl ile önceliklendirme

Bu noktada üst düzey bir yol haritası ve önceliklendirme matrisi ortaya çıkmış olur. Kurşun geçirmez olmak zorunda değil çünkü açık inovasyon söz konusu olduğunda başlamak önemlidir. Öncelikler değişecek, yol haritaları güncellenecek, yeni fırsatlar doğacaktır. En önemli olan nereden başlayacağınıza karar vermektir ve bunu yaparken organizasyonun, inovasyonları gerçekleştirecek ekiplerin görüşü, uygunluğu ve motivasyonu çok önemlidir.

Bu nedenle taslak yol haritasını ve öncelik matrisini tartışmaya açarız. Bazı kapsam alanları doğal sponsorluk alacak, bazıları alamayacaktır. Sponsorluk alan veya hızlı kazanımlara işaret eden kapsam alanları başlangıç noktalarıdır.

Çıktılar

Proje çıktısı olarak baktığımızda, girişim etkileşimi için bir yol haritanız ve önceliklendirilmiş bir kapsam listeniz oluşur. Ancak arka planda, çok daha değerli öğrenmeler ve çıktılar da vardır.

Görsel: rawpixel.com

·        Tüm kilit iç paydaşları karara dahil etmiş, farkındalık ve motivasyon yaratmış olursunuz

 • Diğer inovasyon varlıklarında da kullanılmak üzere uzun bir fırsatlar listesi oluşturmuş olursunuz
 • Mevcut ve gelecekteki inovasyon şampiyonlarını belirlemiş olursunuz ve onlara buralarda kalmaları için nedenler verirsiniz
 • İleriye dönük inovasyon sistemini oluşturmak için adım adım bir plana sahip olursunuz

Ve herşeyden önemlisi, bu yazının başlığıyla da alakalı olarak:

Etkileyici girişimleri, isteksiz bir organizasyona itmek yerine, aksiyon almaya hazır bir organizasyona girişimleri çeker hale gelirsiniz.

Bizimle iletişime geçin, yardımcı olmak isteriz.

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz