Workinlot

Gelişmiş pazarlara ihracat hedefi olan şirketlerin, yurt dışı rakipleri ile uyumlanması gerekiyor.

İhracat; şirketler ve çalışanları için hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda faydalanacakları gelişim alanları sunuyor.

Bu noktada faaliyet gösterdikleri sektör ne olursa olsun, ihracat sürecinde öne çıkmak isteyen şirketlerin iki stratejiye yatırım yapmaları gerekiyor:

Şirketler sürdürülebilirlik projelerinde neden startup'larla çalışıyor?

Sürdürülebilirlik

Regülasyonlar; AB pazarlarında faaliyet gösteren firmaların, sosyal ve çevresel konularında somut adımlar atmalarını teşvik ediyor.

Tüketici ve müşteriler için de bu adımlar fark yaratıyor. Firmaların, şeffaf raporlama altyapılarına geçtiklerini ve salınımları azaltmak için geliştirmeler yaptıkları gözlemleniyor.

Yenilenebilir enerji ve benzer alanlarda yatırımlar yapılıyor, diğer paydaşlarla çözüm önerileri geliştiriliyor.

Bu çalışmalar, yeni lisans gereksinimlerini karşılarken aynı zamanda rekabetçi avantaj sağlıyor.

KURUMSAL İŞ MODELI İNOVASYONU VE STARTUPLARIN ROLÜ

Yeni iş modelleri ve dijital adaptasyon

Gelişmiş pazarlarda müşteriler çok paydaşlı çalışmanın getirdiği kapsamlı ve derin değer önerileri bekliyor.

Özellikle girişimcilik dünyasının yarattığı yeni iş modelleri, buna imkan tanıyor.

Yurt dışı rekabet, dijital teknolojileri verimli bir şekilde kullanarak hem şirket kaynakları ile hem de şirket dışından transfer ettikleri bilgi ve tecrübe ile iş modellerini devreye alıyor.

Bu firmalar; hantal süreçlere sahip, katma değeri düşük üretim yapan ve dijital değer önerileri olmayan rakiplere göre avantaj sağlıyor.

Bu yapı taşlarına yatırım yapan kazanacak

Rekabet engellerini aşmanın en fonksiyonel yolu ise inovasyon kültürü ile uyumlanmak. Bu kültürün yapı taşları ise üç aşamada şekillleniyor:

  • Müşteri odaklılık:

Müşteri odaklı bakış açısında yeni iş geliştirme, müşteri beklentilerinden başlıyor.

Diğer her şey yeni keşfedilen müşteri ihtiyaçlarına göre şekilleniyor.

İş geliştirme; ürün konumlandırmak yerine yeni değer önerilerini müşteri ile belirlemekten geçiyor.

  • Dene, öğren, geliştir:

Müşteri ile yeni ürün, hizmet ve iş modellerini geliştirmek için denemeye ve öğrenmeye açık kültür ve süreçler inşa etmek gerekiyor.

Bilinmezi ortaya çıkarırken her başarılı model için çok sayıda deneme yapmak gerekebilir.

Bu denemelerin de yalın, düşük maliyet ve düşük riskli olmaları şart.

Girişimlerin ve inovasyon çıktısı yüksek firmaların kültür ve süreçleri bunu kanıtlıyor.

PAYDAŞ İŞ TASARIMI

  • Çok paydaşlı çalışma:

 Firmalarımızın gelişim için kendi iç kaynakları kadar, dışarı da bakmaları gerekiyor.

Gerekli her türlü bilgi, yetenek, tecrübe ve yetkinliğin tek bir organizasyonda toplanmış olması imkansız, ancak doğru iş birlikleri ile tüm gereksinimleri karşılamak gelişen teknolojiler sayesinde gitgide kolaylaşıyor.

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz