Workinlot

Şirketlerin ortak hayali, startup gibi inovasyon yapabilmek.

Müşteri odaklı servis-ürün geliştirebilen, hızlı, çevik, yeni teknolojileri test edebilen, küresel pazarlarda rekabet edebilen, kendi startuplarını üretebilmek.

Startup gibi olmak ve startuplar çıkarabilmek için, yeni kültür ve yapılanmaya bağlılık gerekiyor. 

Kurumun kültürel değişimi, hemen ve tek başına yapabileceği bir şey değil.

Hedef, esnek, öğrenebilen ve paydaşlarıyla inovasyon riskini azaltan bir şirket haline gelmek.

Küçük de düşünebilen ve buna uygun hareket edebilen yapılar kurabilmek.

Bu yeni hedefe uygun yolculuğuk nasıl tasarlanabilir?

Her şirketin başlangıç noktası farklı ama ortaklaşan bir hedef var. Hedefe giden yolda farklı kilometre taşları var.

  • Kurumsal inovasyon varlıklarını oluştururken ( Yatırım Kolu, Venture Builder, Açık İnovasyon Platformu), inovasyonun stratejik bir yatırım olduğunu bilerek gelir baskısı koymadan öncelikli varlıkları üretmek. Her şirketin inovasyon varlıkları ve önem sıraları değişebilir. Bazı şirketler kurum içi girişimcilik veya venture building yapılarını kurarak başlar. Bazıları ilk adımda yatırım kollarını kurar. Bu yeni yapılardan hemen başarı hikayesi beklemek, çoğu zaman hayal kırıklıklarına yol açacaktır.
  • Tüm inovasyon varlıkları ve eforlarını birbiriyle uyumlu çalışacağı strateji ve süreçleri tasarlamak.
  • Birikmiş sektörel bilginin paydaşlara, startuplara aktarılabileceği ve ortak çözüm geliştirmenin önünü açacak, stratejik ortaklıklar ve iş birlikleri kurmak.
  • İnovasyon süreçlerinde rol alacak iç ve dış paydaşları, mentorları tespit etmek. İnovasyon ekosistemi ile ( Üniversiteler, girişimler, yatırımcılar, küresel ve yerel inovasyon merkezleri, açık inovasyon platformları, teknoloji şirketleri) yapısal bağlar kurmak

Peki nasıl?

Bunu bize kanıtlayan bazı başarılı örnekler çıkmaya başladı bile.

Daha önce BASF'nin inovasyon varlıkları arasından, Chemovater venture builder yapısını incelemiştik. (Kurum içi girişimcilik & Venture Builder - Chemovater)

                                                                                                                                        (Kurumsal İnovasyon Varlıkları - Ekosistem Stratejik Ortaklıkları)

Şimdi de Avrupa'nın en büyük enerji operatörü E.ON 'nun  yaklaşımına bakalım.

Sahip olduğu varlıkların toplam değeri 30 milyar € 'nun üzerinde olan şirketin, geliştirdiği nispeten küçük yapılar olan inovasyon varlıklarını inceleyeceğiz.

İç ve dış inovasyon varlıklarının arasındaki uyumu örneklerle anlamaya çalışacağız.

E.ON Innovation:

Kurum içi ve kurum dışı inovasyon faaliyetlerine ortak odaklanabilen bir inovasyon varlığı.

Bir taraftan çalışanlarını yeni fikirler geliştirmesini, yenilikçi teknolojileri test etmesini ve bunları pazara sunabilmesi için destekler sunuyor.

Diğer taraftan, E.ON ile enerji alanında yenilikçi çözümler üzerinde çalışan startuplar, diğer sektörlerdeki şirketler ve teknoloji şirketleri arasında ortaklıklar kurmasını kolaylaştırıyor. E.ON'un blockchain, iot, yapay zeka gibi teknolojilerle deneyim ve öğrenimler kazanmasını da sağlıyor.

Yaratılan işbirliklerinden örnekler:

- Karbondan Arındırma ve Yenilenebilir Enerjiler: Adeje Verde: https://www.eon.com/en/innovation/innovation-frontline/success-stories/adeje-verde-europes-first-local-energy-community-of-its-kind%20.html

-Şebeke Modernizasyonu ve Optimizasyonu: Flex Rewarding https://www.eon.com/en/innovation/future-of-energy/intelligent-networks/flex-rewarding-accelerating-the-e-mobility-transition.html

-Müşteri İlişkileri ve Hizmet Sunumu: myE.ON App https://www.eonenergy.com/home-energy-management-app.html

E. ON Future Energy Ventures

8 Ekim 2023'de kurulan fon yapısıyla, erken aşama enerji startupları ve kurum içi girişimleri destekliyor. Kurumun ana stratejisi ile uyumlu olarak, karbondan arındırma, yenilenebilir enerji, şebeke modernizasyonu, müşteri memnuniyeti alanında yenilikçi çözümlere odaklanıyor. 

E.ON Açık İnovasyon Platform Ortaklıkları

İnovasyon eforlarınınn anlamlı olabilmesi için, paydaşlarla beraber gelişebilmek ve geliştirebilmek gerekiyor.

E.ON inovasyon stratejisinin önemli bir bölümü, değişen müşteri ihtiyacını yerinde görüp çözüm üretebileceği ortaklıklar yaratabilmek.  

Open & Agile Smart Grids Platform (OASGF),  EUREKA Connect, Climate-KIC ve  Fraunhofer-Gesellschaft bu ortaklıklardan bir kaçı.

Somut çıktılar ve tavsiyeler

İnovasyon kültürüne geçiş, şirketin ana değer önerilerini de geliştirebilmesini sağladı.

E.ON, İngiltere pazarında tüm yerel elektrik müşterilerini, tamamen yenilenebilir elektriğe geçiren ilk büyük enerji şirketi oldu. (Kaynak)

Müşteri odaklı olabilmek için müşteriden 7/24 geri bildirim almanız gerekir. E.ON, daha fazla müşteri temas noktası oluşturdu. Elektrikli araçlarda ve evlerde sürekli değişen ihtiyaçlara yenilenebilir enerji çözümleri sunmaya odaklanan mobil yazılımlar geliştirebildi.

Bu analizi okuduğunda, inovasyon stratejisinin sadece devler için uygun olduğunu düşüneneler olabilir.

Oysa devlerin hareket kabiliyeti çok daha düşük.

Her şirket kendi ölçeğinde know-how ve sermaye biriktirir. Bunları inovasyona dönüştürmek için büyük değil, esnek yapılar kurmayı öğrenmek gerekir.

Şirketler doğru metodoloji ve deneyimle, kendi içlerinde özerk ve esnek yapılar kurabilir.

Bu yapılara kurumsal venture builder adı veriliyor. ( Venture Builder - Workinlot)

Şirketinize özgün inovasyon fırsatlarını tanımak ve Workinlot venture builder metodoloji - iş gücü ile çözümler üretmek isterseniz, tanışmak isteriz [email protected]

 

WORKINLOT HABER BÜLTENİ

Yeni içerikler, çağrılar ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek için haber bültenimize abone olabilirsiniz