Workinlot

Yukarıdaki şablon, şirketlerin hedeflerini ve bu hedeflere yönelik stratejilerini anlamamız için basitleştirilmiş bir araç.

Ekosistem stratejik ortaklık paydaşları:

 

Ortak inovasyon süreci ana adımları:

Ekosistem Stratejik Ortaklıkları Nasıl Çalışır?

Tasarım Odaklı Süreç — Kaynak

Ekosistem Stratejik Ortaklık Vaka Çalışması:

- Kimyasal Kiralama — Döngüsel İş Modeli Yaklaşımı

Kaynak

Kimyasal kiralama metodolojisi, farklı endüstrilerde halihazırda başarıyla uygulanmaktadır. Elektronik ekipman üretimi, Araba üretimi, gıda işleme ekipmanı ve temizleme, çelik işleme, Maden suyu üretimi, Atık su arıtma, Tekstil endüstrisi — ön arıtma ve bitirme, Bira üretimi, Petrokimya endüstrisi ve Baskı diğer öncü kullanım alanları arasında.Kurumsal İnovasyon Merkezlerinin Ekosistem Stratejisi Rolü

BASF — Motherson — Circular Tree — Porsche