Workinlot
Sağlık Hizmetlerinin Geleceği - Teknoloji şirketleri ve Startup'lar

BLOG

Sağlık Hizmetlerinin Geleceği - Teknoloji şirketleri ve Startup'lar

Klasik sağlık sigortaları ve yerinde sağlık hizmetlerini, yeni demografi ve nüfus için sürdürülebilir değil. Finansal ve erişimsel değişim ihtiyacı oldukça somut. Değişimi hızlandıran testleri yapan startup ve teknoloji devleri, bir yandan da aldı...

Detay 30/04/2024 BLOG
PoC Verileri ve İş Zekası

BLOG

PoC Verileri ve İş Zekası

Kurumsal hayatta yenilikler, ölçülebilir riskler almayı destekleyen somut süreç ve kaynaklarla gelişebilir. Kavramsal doğrulama (PoC), yenilikle ilişkili bazı riskleri ölçebilmek ve azaltmak için değerli bir araç olabilir. Biz kurumların PoC yapabil...

Detay 10/04/2024 BLOG
Şirketler ve Startup'lar - Kağıt Sektörünün Geleceği

BLOG

Şirketler ve Startup'lar - Kağıt Sektörünün Geleceği

Kağıt ürünleri sektöründe startup çalışmalarını sadece sektör firmaları yapmıyor. Yenilenebilir enerji şirketleri, kimyevi madde üreticileri, finansal kuruluşlar, gıda, tarım ve teknoloji şirketlerinin aktif olarak startup’larla çalıştığı ve kağıt fi...

Detay 28/03/2024 BLOG
İnovasyon Kültürü İnşa Etmek - Platin Şubat 2024

BLOG

İnovasyon Kültürü İnşa Etmek - Platin Şubat 2024

Peter Drucker’ın 'İşin amacı müşteri geliştirmektir, işletmenin ise iki basit işlevi vardır: Pazarlama ve inovasyon' sözü, ihracata uyarlandığında gelişimin önceliklendirilmesi, yeni pazarlara uyarlanması ve diğer iş fonksiyonları ile desteklenmesi g...

Detay 21/03/2024 BLOG
B2B Startup - PoC Ortağı Şirketi Belirlemek

BLOG

B2B Startup - PoC Ortağı Şirketi Belirlemek

PoC, B2B startup’ın çözüm geliştirmesi için bir öğrenim süreci. PoC sürecindeki öğrenimler, startup’ın doğru müşteri, sorun ve pazar uyumunu bulabilmesini sağlar. Kurumsal müşteriye PoC ile kanıtlanan değer üzerinden satış yapmak, startup’ın daha fa...

Detay 10/03/2024 BLOG
Startup'lar ve Şirketler - Demir Çelik Sektörünün Geleceği

BLOG

Startup'lar ve Şirketler - Demir Çelik Sektörünün Geleceği

Demir Çelik sektörünün geleceği, ekonomik fizibilitenin oluşmaya başladığı Avrupa ve Avusturalya gibi pazarlarda, yeni startup teknoloji ve iş modelleri ile test ediliyor. Büyük çelik üreticileri iki farklı yol seçiyor. Kendi pazarlarında stratejik...

Detay 06/03/2024 BLOG
Kurumsal İnovasyon Merkezleri – Tasarım Örnek ve Kriterleri

BLOG

Kurumsal İnovasyon Merkezleri – Tasarım Örnek ve Kriterleri

Kurumsal inovasyon merkezleri, kurumların sektörel uzmanlık dışında inovatif gelişmeleri takip edebilmeleri ve uygun fikirleri kârlı hizmet ve ürünlere dönüştürmek için tasarlanmış fiziksel açık inovasyon yapılardır. Bu merkezler yenilik ihtiyaç ve...

Detay 04/03/2024 BLOG
B2B Startup - Yatırıma Hazırlık Rehberi

BLOG

B2B Startup - Yatırıma Hazırlık Rehberi

Zaman startup’ın en değerli kaynağı . Yatırım dönemine hazırlıksız ve plansız girmek, bu limitli kaynağı israf edebilir. Yatırım almadan büyüme yolu seçmekse, riski paylaşmamak demek. Bir süre sonra herşeyi kendi yapıyor olmanın nasıl bir tuzak oldu...

Detay 29/02/2024 BLOG
B2B Startup'ca

BLOG

B2B Startup'ca

İnovasyon-yenilik, riskli ve daha önce hiç gidilmemiş bir yolculuk. Startup’ın bu yolculukta kaybolmaması, kendini anlayabilmesi ve müşteri-ortaklar-yatırımcılara anlatabilmesi için, ortak ve objektif bir dil konuşması gerekiyor. Ortak dil konuşabi...

Detay 28/02/2024 BLOG
Verimli PoC projeleri ile ürün 1.0 ve ürün pazar uyumuna hızlı geçiş

BLOG

Verimli PoC projeleri ile ürün 1.0 ve ürün pazar uyumuna hızlı geçiş

PoC projeleri bir B2B startup'ı problem çözüm uyumu aşamasındayken en fazla meşgul eden aktivite. Bunun tek sebebi de bir sonraki aşamaya geçmek için gerekli olan öğrenimlerin PoC projeleri ile edinilmesi. Bu yazıda PoC projelerini doğru yönetmek, za...

Detay 28/02/2024 BLOG
B2B Startup Destekleri - Doğru Hibe ve Teşvikleri Seçebilmek

BLOG

B2B Startup Destekleri - Doğru Hibe ve Teşvikleri Seçebilmek

Startup ve teknoloji arge firmalarına verilen yoğun teşvik ve hibe desteği, startup ölüm vadisi diye adlandırılan erken aşama döneminde, hayatta kalmalarını sağlıyor. Biz devlet destekleri konusunda uzman değiliz. UzmanlığımızB2B startup’gelişim...

Detay 26/02/2024 BLOG
Şirketler ve Startup'lar- Ulaşımın Geleceği

BLOG

Şirketler ve Startup'lar- Ulaşımın Geleceği

Startup’lar otomotiv platformlarını yeni iş modelleri ve yazılımlar için bir arayüz olarak konumlamaya başladı. Sermaye-teknoloji eşinin yüksek olduğu pazarda inovasyon, yeni iş modelleri ile geliyor. (MaaS) Hizmet olarak mobilite, paylaşım ekonomisi...

Detay 22/02/2024 BLOG
Şirketler ve Startup'lar- Tekstilin Geleceği

BLOG

Şirketler ve Startup'lar- Tekstilin Geleceği

Değişimin, katma "değerli ürün yaratamama" bölümüne odaklanacağız. Startup gibi düşününce, fırsatları görmeye başlıyoruz. Sürdürebilirlik, yeni tüketici kültür ve alışkanlıklarını doğru değerlendiren çözümler, yeni teknoloji ve iş modelleriyle sektör...

Detay 21/02/2024 BLOG
B2B Startup'ların Farklı Aşamalarda Değer Ölçüm Yöntemleri

BLOG

B2B Startup'ların Farklı Aşamalarda Değer Ölçüm Yöntemleri

Startup'ın ihtiyaç çözme seviyesini anlayabilmek için, müşterisinde yarattığı değeri gösteren çeşitli yöntemler var. Müşteri araştırmaları, PoC (kavram doğrulama) projeleri, demo ve direkt satış aktiviteleri, yaratılan değeri kanıtlama ve artırmaya...

Detay 19/02/2024 BLOG
B2B Startup için Ticarileşmenin Zorlukları ve Çözümleri

BLOG

B2B Startup için Ticarileşmenin Zorlukları ve Çözümleri

Şirketlerle iş birlikleri, B2B startupların ticarileşmesi için en kritik kilometre taşı. Bu iş birliğini zorlaştıran nokta, şirketler ve startupların iki çok farklı yapı olması. Şirketler, müşterilerinin güvenini kazmış istikrarlı ürünler sunmakla...

Detay 14/02/2024 BLOG
Şirketler, Startupları Nasıl Değerlendirir ?                                   PoC - Kavramsal Doğrulama Metodolojisi

BLOG

Şirketler, Startupları Nasıl Değerlendirir ? PoC - Kavramsal Doğrulama Metodolojisi

PoC ( Kavramsal Doğrulama) ,startup'ın şirketle yaratabileceği değeri ölçebilmek için geliştirilen metodoloji ve sürece verilen ad. Startuplar, esnek tasarımlardır. Yeni teknoloji ve yeni iş modellerini hızla test etme riskini alabilirler. Öbür ta...

Detay 05/02/2024 BLOG
Startup Gibi Öğren, Şirket Gibi Ölçekle - Başarı Hikayeleri

BLOG

Startup Gibi Öğren, Şirket Gibi Ölçekle - Başarı Hikayeleri

Şirketlerin ortak hayali, startup gibi inovasyon yapabilmek. Müşteri odaklı servis-ürün geliştirebilen, hızlı, çevik, yeni teknolojileri test edebilen, küresel pazarlarda rekabet edebilen, kendi startuplarını üretebilmek. Startup gibi olmak ve star...

Detay 19/01/2024 BLOG
B2B Girişim Kurucusunun Girişim Yaşam Döngüsünde Yolculuğu

BLOG

B2B Girişim Kurucusunun Girişim Yaşam Döngüsünde Yolculuğu

B2B girişimler, diğer alanlardaki girişimlere göre farklı zorluk ve fırsatlar ile karşı karşıyadır ve bu durum, girişim aşamalarına nasıl yaklaştıklarını, girişimcilerin görevleri ve yatırımcı beklentilerini etkileyebilir. Bu makalede B2B girişim yaş...

Detay 19/01/2024 BLOG
Duvarları Aşabilmek:    Şirketler Neden Venture Builder ve İnovasyon Merkezleri ile çalışır?

BLOG

Duvarları Aşabilmek: Şirketler Neden Venture Builder ve İnovasyon Merkezleri ile çalışır?

Gelişimin, hayatta kalmanın anahtarı olduğu bir dünyada, şirketler kendi duvarlarının dışına bakmak zorunda. Doğru ortaklıklar kurarak, taze perspektifler, çevik metodolojiler ve pazarda test edilmiş fikirlerden oluşan güçlü bir karışımı ortaya çıkar...

Detay 11/01/2024 BLOG
C&I Enerji Yönetimi Girişimleri, Şirketleri İsraf ve Karbondan Kurtarabilir

BLOG

C&I Enerji Yönetimi Girişimleri, Şirketleri İsraf ve Karbondan Kurtarabilir

Bu örnekler, C&I enerji yönetimi girişimlerinin şirketlerle işbirliği sonucu yarattığı iş faydalarını ve çevresel ilerlemeyigösteriyor. İklim farkındalığı arttıkça ve enerji maliyetleri dalgalandıkça, C&I enerji yönetimi pazarında büyümenin devam et...

Detay 20/12/2023 BLOG
Kurumsal Sürdürülebilirlik Hedefleri için Karbon Muhasebesi Girişimleri

BLOG

Kurumsal Sürdürülebilirlik Hedefleri için Karbon Muhasebesi Girişimleri

İleriye bakıldığında, portföy karbon ayak izi ve kurumsal işbirliği ortamının, düzenleyici baskılar, teknolojik gelişmeler ve artan yatırımcı talebinin etkisiyle hızla gelişmesi bekleniyor. Bu nedenle, karbon muhasebesi girişimleri ve şirketler aras...

Detay 19/12/2023 BLOG
Yönetişim, Risk ve Uyumluluk (GRC) Girişimleri Şirketleri Uyumlu Hale Getiriyor

BLOG

Yönetişim, Risk ve Uyumluluk (GRC) Girişimleri Şirketleri Uyumlu Hale Getiriyor

Otomatik uyumluluk izleme ve tahmine dayalı risk analitiği için yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) gibi yeni ortaya çıkan teknolojilerden yararlanan yenilikçi GRC girişimleri, sektörde devrim yaratma ve kurumsal müşterilere daha da fazla değer s...

Detay 19/12/2023 BLOG
Hype'ın Ötesinde: Video Tabanlı Yaşamsal Veri izleme Startuplarının Etkisi

BLOG

Hype'ın Ötesinde: Video Tabanlı Yaşamsal Veri izleme Startuplarının Etkisi

Video tabanlı yaşamsal veri izleme girişimleri, erişilebilir, sürekli ve temassız izleme çözümleri sağlayarak sağlık hizmetlerinde devrim yaratma potansiyeline sahip. Yukarıda bahsettiğimiz zorlukların üstesinden gelenler, yaşlılara sunduğumuz hayat...

Detay 15/12/2023 BLOG
İK'nın Geleceği: Startup'lar Şirketlerle Nasıl İK Ortaklıkları Yapıyor?

BLOG

İK'nın Geleceği: Startup'lar Şirketlerle Nasıl İK Ortaklıkları Yapıyor?

Bunlar HCM startup'ları ve şirketler arasındaki başarılı işbirliklerinin sadece birkaç örneği. Buradan çıkarılacak en önemli sonuç, HCM girişimlerinin, şirketlerin gelişen ihtiyaçlarını karşılayan inovatif çözümler sunarak verimliliğin artmasına, da...

Detay 14/12/2023 BLOG
Sınırların Ötesine: Startup'lar Şirketleri Global Yeteneklerle Buluşturuyor

BLOG

Sınırların Ötesine: Startup'lar Şirketleri Global Yeteneklerle Buluşturuyor

Şirketlerin dünya çapında en iyi yeteneklere erişmeye ihtiyacı var ve bu işgücü küreselleşmesi girişimleri, uluslararası işe alım, vize ve yönetim karmaşıklıklarını basitleştirerek bu açığı kapatıyor. Uluslararası yetenek kazanımının dolambaçlı düny...

Detay 14/12/2023 BLOG
Sohbet Ticareti: B2C Sohbet Girişimlerinin Perakende Sektörüne Etkisi

BLOG

Sohbet Ticareti: B2C Sohbet Girişimlerinin Perakende Sektörüne Etkisi

Bu örnekler, B2C sohbet ticaretinin müşteri deneyimini geliştirme, satışları artırma ve iş büyümesini artırma konusundaki gücünü gösteriyor. Sohbet tabanlı teknolojiler gelişmeye devam ettikçe B2C sohbet ticareti başlangıç ​​kümeleri, perakende ve m...

Detay 11/12/2023 BLOG
Şirketler ve Startup'lar: Kurumsal Veri Güvenliği

BLOG

Şirketler ve Startup'lar: Kurumsal Veri Güvenliği

Veri güvenliği girişimlerinin, kurumların güvenlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olduğu başarı hikayelerini inceledik. Veri güvenliği girişim kümelenmesi gelişmeye devam edecek. Bu sayede kurumların verilerini koruma ve daha güvenli bir gelecek...

Detay 09/12/2023 BLOG
eB2B Yeni Sektörel Pazaryerleri - İnşaat - Sağlık - Ulaşım - Tekstil - Makine Sanayi

BLOG

eB2B Yeni Sektörel Pazaryerleri - İnşaat - Sağlık - Ulaşım - Tekstil - Makine Sanayi

E-ticaret şirketleri eB2B pazaryerlerinden önemli ölçüde faydalanabilirken, potansiyel uygulamalar e-ticaretin çok ötesine uzanıyor. İş modelinin esnekliği, çeşitli sektörlere uyarlanmasına ve farklı iş ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanıyor. T...

Detay 07/12/2023 BLOG
Çiftlikten Fabrikaya Tüketiciye: İzlenebilirlik Teknolojisi Tekstili İzliyor

BLOG

Çiftlikten Fabrikaya Tüketiciye: İzlenebilirlik Teknolojisi Tekstili İzliyor

Bir giysinin ham maddeden tüketiciye kadar yolculuğunu izlemek, ürünlerin etik ve sürdürülebilir bir şekilde üretildiğinden emin olmaya ve sahte malların azaltılmasına yardımcı olabilir. Ve tabii ki tekstil sektörü için bu teknolojileri kullanarak in...

Detay 01/12/2023 BLOG
Dijital ürün pasaportları - Teknogirişimler ve Sanayide Sürdürebilirlik

BLOG

Dijital ürün pasaportları - Teknogirişimler ve Sanayide Sürdürebilirlik

Dijital ürün pasaportları, Avrupa Birliği'nde (AB) Sürdürülebilir Ürünler Girişimi (SPG) kapsamında zorunlu hale geliyor. Belgenin zorunlu hale gelmesi için oldukça az bir zaman kaldı. Hızlı değişen regülasyonlar ve tüketici ihtiyaçlarını ilk adresle...

Detay 01/12/2023 BLOG