Workinlot
Sınırların Ötesine: Startup'lar Şirketleri Global Yeteneklerle Buluşturuyor

BLOG

Sınırların Ötesine: Startup'lar Şirketleri Global Yeteneklerle Buluşturuyor

Şirketlerin dünya çapında en iyi yeteneklere erişmeye ihtiyacı var ve bu işgücü küreselleşmesi girişimleri, uluslararası işe alım, vize ve yönetim karmaşıklıklarını basitleştirerek bu açığı kapatıyor. Uluslararası yetenek kazanımının dolambaçlı düny...

Detay 14/12/2023 BLOG
Sohbet Ticareti: B2C Sohbet Girişimlerinin Perakende Sektörüne Etkisi

BLOG

Sohbet Ticareti: B2C Sohbet Girişimlerinin Perakende Sektörüne Etkisi

Bu örnekler, B2C sohbet ticaretinin müşteri deneyimini geliştirme, satışları artırma ve iş büyümesini artırma konusundaki gücünü gösteriyor. Sohbet tabanlı teknolojiler gelişmeye devam ettikçe B2C sohbet ticareti başlangıç ​​kümeleri, perakende ve m...

Detay 11/12/2023 BLOG
Şirketler ve Startup'lar: Kurumsal Veri Güvenliği

BLOG

Şirketler ve Startup'lar: Kurumsal Veri Güvenliği

Veri güvenliği girişimlerinin, kurumların güvenlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olduğu başarı hikayelerini inceledik. Veri güvenliği girişim kümelenmesi gelişmeye devam edecek. Bu sayede kurumların verilerini koruma ve daha güvenli bir gelecek...

Detay 09/12/2023 BLOG
eB2B Yeni Sektörel Pazaryerleri - İnşaat - Sağlık - Ulaşım - Tekstil - Makine Sanayi

BLOG

eB2B Yeni Sektörel Pazaryerleri - İnşaat - Sağlık - Ulaşım - Tekstil - Makine Sanayi

E-ticaret şirketleri eB2B pazaryerlerinden önemli ölçüde faydalanabilirken, potansiyel uygulamalar e-ticaretin çok ötesine uzanıyor. İş modelinin esnekliği, çeşitli sektörlere uyarlanmasına ve farklı iş ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanıyor. T...

Detay 07/12/2023 BLOG
Çiftlikten Fabrikaya Tüketiciye: İzlenebilirlik Teknolojisi Tekstili İzliyor

BLOG

Çiftlikten Fabrikaya Tüketiciye: İzlenebilirlik Teknolojisi Tekstili İzliyor

Bir giysinin ham maddeden tüketiciye kadar yolculuğunu izlemek, ürünlerin etik ve sürdürülebilir bir şekilde üretildiğinden emin olmaya ve sahte malların azaltılmasına yardımcı olabilir. Ve tabii ki tekstil sektörü için bu teknolojileri kullanarak in...

Detay 01/12/2023 BLOG
Dijital ürün pasaportları - Teknogirişimler ve Sanayide Sürdürebilirlik

BLOG

Dijital ürün pasaportları - Teknogirişimler ve Sanayide Sürdürebilirlik

Dijital ürün pasaportları, Avrupa Birliği'nde (AB) Sürdürülebilir Ürünler Girişimi (SPG) kapsamında zorunlu hale geliyor. Belgenin zorunlu hale gelmesi için oldukça az bir zaman kaldı. Hızlı değişen regülasyonlar ve tüketici ihtiyaçlarını ilk adresle...

Detay 01/12/2023 BLOG
Workinlot Ekosistem Modeli

BLOG

Workinlot Ekosistem Modeli

Workinlot Ekosistem Modeli, ekosistem hedeflerini, inovasyon paydaşlarını ve etkileşim modellerini de gösteren, ideal bir inovasyon ekosistemi tasarımının görsel gösterimidir.

Detay 30/11/2023 BLOG
Türk girişimciler ve startup' ların Avrupa açılımı

BLOG

Türk girişimciler ve startup' ların Avrupa açılımı

Sosyal, ekonomik ve çevresel krizler nedeniyle küresel bir insan göçünün ortasındayız. Göç edenler arasında beklenmedik ve büyüyen bir grup var. 21. yüzyılın dijital göçebeleri, yenilik ve inovasyonu barındıran yeni bir kültür arıyor. Türkiye gibi...

Detay 30/11/2023 BLOG
Yeşil Boğaz'da Seyir: Türk Endüstrisi AB İklim Düzenlemelerine Nasıl Uyum Sağlayabilir?

BLOG

Yeşil Boğaz'da Seyir: Türk Endüstrisi AB İklim Düzenlemelerine Nasıl Uyum Sağlayabilir?

Yerli ve yabancı teknogirişimlerle çözümler geliştirmek, Türk şirketlerinin AB pazarının yeni beklentilerine uyumunu hızlandırabilir. Uzun dönemli, maliyetli ve klasik yatırımların yanında, teknogirişimlerin donanım ve yazılım çözümleri ile yeşil eko...

Detay 30/11/2023 BLOG
Küresel Teknoloji Şirketleri ve Türk Sağlık Sektörü

BLOG

Küresel Teknoloji Şirketleri ve Türk Sağlık Sektörü

Büyük teknoloji şirketlerinin Türk sağlık sistemine yatırımlarından bir kısmını, hastaneler ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla ortaklıklar kurarak yapıyor. Bu ortaklıklar, Türk sağlık sistemine yeni teknolojiler ve uzmanlık kazandırmaya yardımc...

Detay 21/11/2023 BLOG
Neden  "büyük yenilikler" gelişmekte ülkelerden çıkacak?

BLOG

Neden "büyük yenilikler" gelişmekte ülkelerden çıkacak?

Inovasyon, bir sonraki büyük yenilik, muhtemelen gelişmiş ülkeler yerine gelişmekte olan ülkelerden gelecek. Bu nedenle çoğu gelişmiş ülke yatırımcısı (VC) aktif olarak gelişmekte olan ülkelerden yetenek ve yeni çözümler araıyor. Aynı dinamik Workin...

Detay 13/11/2023 BLOG
Kullanılmış Elektrikli Araç Bataryası Pazarına Yatırım Yapan Şirketler

BLOG

Kullanılmış Elektrikli Araç Bataryası Pazarına Yatırım Yapan Şirketler

Elektrikli araçlara geçişle beraber, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli araç bataryalarının nasıl değerlendirileceği sorusu giderek önem kazanıyor. Bataryalar için sürdürülebilir bir kullanım ömrü sağlamak için iki seçenek var: batarya geri dönüşü...

Detay 08/11/2023 BLOG
Painstorming - Kurumsal İhtiyaç Belirleme Çalışmaları

BLOG

Painstorming - Kurumsal İhtiyaç Belirleme Çalışmaları

Painstorming çalışmaları, şirketler için bir checkup işlevi görüyor. Kurum içi verimsizliklerin, hastalığı dönüşmeden erken teşhis edilmesini sağlıyor. Dış ve objektif gözün, kurum içerisindeki ihtiyaçların akışını ayrı kaynaklardan sağlayıp, bütüns...

Detay 01/11/2023 BLOG
Ideation - Kurumsal inovasyon atölye çalışmaları

BLOG

Ideation - Kurumsal inovasyon atölye çalışmaları

Toplanan ve değerlendirmeden geçen fırsatların, hedef müşteri/kullanıcı empatisi, bağlam analizi ve vizyon çalışması ile zenginleştirilmesi.

Detay 01/11/2023 BLOG
Workinlot startup etkileşim örnek ve referansları

BLOG

Workinlot startup etkileşim örnek ve referansları

Kurumsal Hızlandırma Programları -Ekosistem Programları -Kurum içi Sunum Günleri - Kuruma Dedike Yerleşik Girişimci Hizmeti

Detay 01/11/2023 BLOG
Kurumsal Girişim Kurma Hizmetleri - Venture Builder

BLOG

Kurumsal Girişim Kurma Hizmetleri - Venture Builder

Workinlot kurumsal inovasyon süreçlerini, venture building metodolojisi ve yerleşik girişimci iş gücü ile destekler. Daha fazla bilgi için [email protected]

Detay 01/11/2023 BLOG
Proptech, Ulaşım Sektörünü Dönüştürürken

BLOG

Proptech, Ulaşım Sektörünü Dönüştürürken

Proptech (gayrimenkul teknolojisi) ulaşım sektörünün kritik bir parçası haline geliyor. Bu sayede daha verimli ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerini mümkün kılıyor. Proptech özetle, gayrimenkul sektöründe teknoloji ve inovasyonun uygulamaları, binal...

Detay 30/10/2023 BLOG
Üretken Yapay Zeka: Değer Tespit Sorunu

BLOG

Üretken Yapay Zeka: Değer Tespit Sorunu

Generative AI, birçok endüstriyi ve hayatımızın birçok yönünü devrim potansiyeline sahip bir teknoloji. Ancak, generative AI şirketleri hala önemli bir zorlukla karşı karşıyadır: kullanıcılara değer kanıtlamak.

Detay 25/10/2023 BLOG
Şirketler Neden Inovasyon Stratejisi Üretir

BLOG

Şirketler Neden Inovasyon Stratejisi Üretir

Kurumsal inovasyon stratejisi geliştirmek, şirketin inovasyon çabalarını daha verimli ve etkili hale getirebilir. Çünkü strateji, şirketin çabalarını doğru alanlara odaklamasına, riskleri yönetmesine ve kaynaklarını optimize etmesine yardımcı olur. B...

Detay 09/10/2023 BLOG
Örneklerle Kurumsal İnovasyon Stratejisi

BLOG

Örneklerle Kurumsal İnovasyon Stratejisi

İnovasyon stratejisi, rastgele inovasyon eylemlerinin ötesine geçer ve inovasyon çabalarının şirketlerin genel hedef ve amaçlarıyla hizalanmasını sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi ve müşteriler için değer yaratmayı sağlar. İnovasyon Stratejisi Örne...

Detay 09/10/2023 BLOG
Şirketler sürdürülebilirlik projelerinde neden startup'larla çalışıyor?

BLOG

Şirketler sürdürülebilirlik projelerinde neden startup'larla çalışıyor?

Startup'lar, şirketlerin sürdürülebilirlik çözümleri yaratmasını hızlandırıyor. "Şirketler sürdürülebilirlik projeleri oluşturmak için neden start-up'larla çalışıyorlar, bunu nasıl yapıyorlar ve bazı başarılı sonuçlar nelerdir"

Detay 04/10/2023 BLOG
Tedarik zincirinde inovasyon:   Blockchain ve Karbon Nötr Stratejisi

BLOG

Tedarik zincirinde inovasyon: Blockchain ve Karbon Nötr Stratejisi

Sanayi üretiminin çevreye uyumlu ve tüketicinin çıkarlarını koruyabilmesi için verimliliği artırmak gerekiyor. Tedarik zincirini dijital bir altyapıya taşımak, verimliik ihtiyacı adresleyen çözümlerden biri. Tedarik zincirinde farklı blockchain çöz...

Detay 07/09/2023 BLOG
Yıkıcı Inovasyon Teorisi & Venture Building

BLOG

Yıkıcı Inovasyon Teorisi & Venture Building

Clayton Christensen'ın yıkıcı inovasyon teorisi, inovasyon ve pazar evriminin dinamiklerini anlama şeklimizi yeniden şekillendirdi. Christensen'ın çığır açan görüşleri özellikle venture building alanında etkili oldu. Bu makalede, Christensen'ın yı...

Detay 29/08/2023 BLOG
Kurumsal İnovasyonda Zorluklar ve Üstesinden Gelmek İçin Adımlar

BLOG

Kurumsal İnovasyonda Zorluklar ve Üstesinden Gelmek İçin Adımlar

Kurumsal inovasyonun zorluklarına rağmen, doğru stratejiler ve yaklaşımlarla başarılı bir inovasyon kültürü oluşturmak mümkün. İnovasyon yöneticileri olarak, inovasyonu teşvik etmek, desteklemek ve şirketinizin gelecekteki büyümesini sağlamak için ç...

Detay 28/08/2023 BLOG
Geri Dönüşüm Odaklı İnovasyon Projeleri - İnşaat ve Moda

BLOG

Geri Dönüşüm Odaklı İnovasyon Projeleri - İnşaat ve Moda

Küresel atık üretiminin yarattığı çevresel zorluklar, endüstrileri yenilikçi çözümler aramaya yöneltti. İnşaat ve moda sektörleri, atık üretimine büyük katkıda bulunan bu iki sektör. Çözüm için ekosistem işbirlikleri ve kimyasal geri dönüşüme yönel...

Detay 26/08/2023 BLOG
Geri Dönüşüm İnovasyon Projeleri - Otomotiv

BLOG

Geri Dönüşüm İnovasyon Projeleri - Otomotiv

İnovatif kimyasal geri dönüşüm çözümleri, kullanılmış değerli malzemeleri tekrar kullanım için geri kazandırabilir ve ek çevresel zarar oluşturulmadan kullanılabilir. Geri dönüşüm projelerini sektörlere göre ayırarak incelerken, teknoloji firmaları...

Detay 25/08/2023 BLOG
Venture stüdyo kurabilmek için adım adım rehber

BLOG

Venture stüdyo kurabilmek için adım adım rehber

Bir venture stüdyo kurmak istiyorsanız, biz yaparak öğrenme yolculuğu tavsiye ediyoruz. Venture stüdyo’yu tasarlayıp hayata geçirirken, girişimler (venture) kuruyor olmanız gerekir.

Detay 21/08/2023 BLOG
Venture Building'i sevmemiz için 3 neden

BLOG

Venture Building'i sevmemiz için 3 neden

Venture building’in, kurumsal inovasyon dertlerinin çözümü için giderek daha fazla tercih edilen bir yöntem olduğunu görüyoruz. İşte venture building’i bu kadar sevmemizin 3 ana nedeni:

Detay 20/08/2023 BLOG
Venture building ile kurumsal inovasyon kilidinin çözülmesi

BLOG

Venture building ile kurumsal inovasyon kilidinin çözülmesi

"Şirketler inovasyon yapmalıdır", "Girişimler doğaları gereği inovatiftir", "Girişimler kurumsal bir ortamda ortaya çıkamaz"... Ancak bunlar, kurumlar için durumun umutsuz olduğunu göstermez. Şu andaki en iyi çözüm venture building veya venture stüdy...

Detay 18/08/2023 BLOG
Doğru Yatırımcıyı Seçebilmek - Kurumsal Risk Sermayeleri

BLOG

Doğru Yatırımcıyı Seçebilmek - Kurumsal Risk Sermayeleri

Bir fikri çözüme dönüştürmek; zaman ve beceri gerektiriyor. Doğru kaldıraç etkisi yapacak yatırımcıyı seçebilmek, bundan dolayı çok önemli. Startup'ın içinde bulunduğu aşama ve özgün gereksinimlerine uygun yatırımcı seçimi yapması gerekir. B2B sta...

Detay 25/07/2023 BLOG